ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 9
03
LC(เลย)
1
฿1.00
28.18
21.07
24.43
-2.57
71.11
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
31.11
20.46
23.33
-4.90
70.00
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
29.19
21.27
19.42
-1.77
68.11
04
LC(เลย)
4
฿4.00
23.81
21.73
19.99
-2.22
63.31
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
28.99
21.01
17.73
-6.38
61.35
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
28.78
17.17
20.72
-11.31
55.36
07
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
22.15
20.19
14.33
-2.36
54.31
06
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
24.77
17.94
17.59
-7.21
53.09
09
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
21.39
21.54
12.75
-3.76
51.93
03
CT(อุดร)
10
฿10.00
21.06
20.33
15.08
-5.82
50.65
05
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
20.39
20.25
13.54
-5.90
48.28
10
CT(อุดร)
12
฿12.00
19.99
21.23
13.30
-6.35
48.16
05
SR(สุรินทร์)
13
฿13.00
22.86
18.36
14.98
-8.68
47.52
02
LP(ลำปาง)
14
฿14.00
17.26
20.93
12.30
-3.26
47.24
03
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
21.86
19.54
14.94
-9.27
47.07
02
DG(มหาสารคาม)
16
฿16.00
18.11
21.11
11.52
-6.20
44.55
11
CT(อุดร)
17
฿17.00
13.56
21.05
13.21
-3.27
44.54
02
KP(กำแพงเพชร)
18
฿18.00
20.69
21.89
10.51
-9.04
44.05
01
UT(อุตรดิตถ์)
19
฿19.00
18.77
17.57
13.22
-6.16
43.41
08
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
15.80
18.55
13.23
-4.17
43.41
02
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
21.50
18.94
12.14
-9.80
42.78
06
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
20.05
18.16
12.70
-9.02
41.89
04
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
18.77
17.62
14.21
-8.78
41.82
07
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
19.77
19.21
12.44
-9.73
41.70
04
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
17.81
20.95
8.76
-6.12
41.40
05
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
20.27
19.17
12.85
-11.54
40.75
10
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
19.46
18.98
15.02
-12.78
40.67
01
UB(อุบลราชธานี)
28
฿28.00
17.09
16.67
13.07
-7.18
39.64
02
UT(อุตรดิตถ์)
29
฿29.00
18.59
16.13
13.39
-9.03
39.08
08
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
14.52
21.24
9.52
-8.16
37.12
07
LC(เลย)
31
฿31.00
15.97
18.03
12.04
-9.36
36.69
01
SB(สระบุรี)
32
฿32.00
14.37
18.10
9.04
-5.38
36.12
03
KB(กบินทร์บุรี)
33
฿33.00
12.37
19.94
3.73
-.57
35.47
05
KK(ขอนแก่น)
34
฿34.00
16.36
17.81
11.57
-10.72
35.02
01
KK(ขอนแก่น)
35
฿35.00
18.13
16.68
10.53
-10.39
34.95
02
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
20.19
15.39
13.16
-13.90
34.84
06
UB(อุบลราชธานี)
37
฿37.00
16.97
16.77
11.83
-11.19
34.38
01
LP(ลำปาง)
38
฿38.00
12.85
21.62
7.18
-8.12
33.53
09
MP(เมืองพล)
39
฿39.00
15.12
18.13
8.95
-8.72
33.49
09
DG(มหาสารคาม)
40
฿40.00
11.07
18.14
9.01
-4.79
33.43
02
UB(อุบลราชธานี)
41
฿41.00
17.99
16.48
13.91
-14.98
33.41
01
SR(สุรินทร์)
42
฿42.00
15.47
18.56
10.14
-11.69
32.47
06
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
16.76
15.17
13.00
-13.05
31.87
01
PB(เพชรบูรณ์)
44
฿44.00
16.42
17.30
10.87
-13.12
31.46
01
MP(เมืองพล)
45
฿45.00
10.54
19.79
8.08
-7.12
31.30
02
BK(บึงกาฬ)
46
฿46.00
10.48
17.19
6.28
-3.27
30.68
04
UT(อุตรดิตถ์)
47
฿47.00
14.82
17.01
10.44
-11.81
30.47
07
CT(อุดร)
48
฿48.00
15.31
20.19
9.72
-15.26
29.95