ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 9
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
26.76
25.69
17.97
-6.54
63.87
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
20.07
28.93
13.08
-3.75
58.33
LC(เลย)
3
฿3.00
22.68
25.97
16.85
-7.22
58.28
CT(อุดร)
4
฿4.00
20.49
25.19
14.46
-10.14
50.00
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
21.22
23.64
14.80
-10.90
48.76
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
19.98
23.83
14.48
-10.95
47.34
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
20.42
25.26
12.11
-11.93
45.86
KB(กบินทร์บุรี)
8
฿8.00
11.69
26.55
3.34
-.64
40.94
KK(ขอนแก่น)
9
฿9.00
17.31
20.93
11.03
-13.63
35.64
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
14.06
24.01
10.13
-12.63
35.58
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
10.33
24.11
6.90
-9.38
31.95
BK(บึงกาฬ)
12
฿12.00
10.26
20.56
5.95
-5.20
31.57
KP(กำแพงเพชร)
13
฿13.00
15.56
24.69
8.29
-17.87
30.66
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
13.78
22.42
7.94
-14.73
29.41
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
14.15
18.98
10.18
-16.30
27.01
MH(มุกดาหาร)
16
฿16.00
13.46
17.19
8.70
-20.57
18.78
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
9.25
15.26
9.11
-17.30
16.32
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
11.01
20.28
7.62
-24.35
14.57
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
13.76
14.13
7.80
-22.18
13.51
KR(โคราช)
20
฿20.00
10.69
18.83
6.54
-24.19
11.88