ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
09/05/2565
03/05/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
23.98
26.25
-3.89
86.34
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
35.42
24.61
25.37
-2.17
83.23
07
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
40.00
19.83
19.31
-4.27
74.87
03
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
33.97
24.01
20.24
-4.11
74.11
03
CT(อุดร)
5
฿5.00
36.59
22.84
16.93
-7.10
69.26
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
35.53
20.72
23.25
-13.42
66.08
10
PL(พิษณุโลก)
7
฿7.00
27.92
20.82
20.06
-8.10
60.70
03
LC(เลย)
8
฿8.00
9.68
20.82
24.30
-3.79
51.01
09
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
11.86
25.48
15.49
-2.89
49.94
07
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
21.07
23.16
14.96
-9.45
49.74
04
LC(เลย)
11
฿11.00
8.08
22.15
21.32
-2.40
49.15
02
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
30.58
17.42
14.82
-14.02
48.80
04
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
17.20
23.78
11.16
-4.49
47.65
03
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
18.36
20.81
15.90
-7.45
47.62
10
CT(อุดร)
15
฿15.00
14.00
24.82
14.54
-5.77
47.59
05
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
22.03
18.00
15.73
-8.17
47.59
03
UB(อุบลราชธานี)
16
฿16.00
24.75
24.81
14.61
-18.06
46.11
02
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
17.25
21.55
13.02
-7.94
43.88
01
SB(สระบุรี)
18
฿18.00
16.07
22.68
12.86
-7.77
43.84
05
DG(มหาสารคาม)
19
฿19.00
15.05
22.62
14.47
-8.52
43.62
05
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
15.13
22.07
15.42
-9.85
42.77
07
LC(เลย)
21
฿21.00
18.23
21.01
13.39
-11.73
40.90
06
KR(โคราช)
22
฿22.00
19.92
28.37
6.81
-14.59
40.51
02
DG(มหาสารคาม)
23
฿23.00
15.04
19.42
11.78
-6.36
39.88
04
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
21.01
17.29
14.58
-13.10
39.78
04
UT(อุตรดิตถ์)
25
฿25.00
20.44
20.92
12.13
-14.38
39.11
02
KP(กำแพงเพชร)
26
฿26.00
9.72
22.97
10.96
-4.74
38.91
04
KP(กำแพงเพชร)
27
฿27.00
19.88
19.17
10.13
-10.67
38.51
01
KK(ขอนแก่น)
28
฿28.00
18.86
17.92
12.35
-11.74
37.39
06
SK(สกลนคร)
29
฿29.00
12.41
20.32
14.28
-10.23
36.78
01
UT(อุตรดิตถ์)
30
฿30.00
11.84
18.62
14.31
-8.56
36.21
01
PB(เพชรบูรณ์)
31
฿31.00
16.14
21.67
12.03
-14.28
35.56
11
CT(อุดร)
32
฿32.00
4.31
21.70
13.88
-4.50
35.39
01
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
14.49
19.41
13.85
-12.46
35.29
02
LP(ลำปาง)
34
฿34.00
4.84
21.43
14.21
-5.37
35.11
03
BK(บึงกาฬ)
35
฿35.00
9.65
23.06
1.83
.00
34.54
02
UT(อุตรดิตถ์)
35
฿35.00
14.05
17.86
14.98
-12.35
34.54
02
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
18.86
18.51
15.79
-18.71
34.45
05
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
13.95
20.08
13.44
-13.17
34.30
06
UT(อุตรดิตถ์)
38
฿38.00
11.27
17.06
16.69
-10.76
34.26
01
MP(เมืองพล)
39
฿39.00
7.57
22.04
9.85
-5.56
33.90
01
LP(ลำปาง)
40
฿40.00
7.54
23.94
9.41
-7.31
33.58