คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 1
07
MP(เมืองพล)
99
฿99.00
3.15
13.90
3.97
-24.53
-3.51
09
PL(พิษณุโลก)
100
฿100.00
8.43
7.46
7.49
-27.20
-3.82
06
DG(มหาสารคาม)
101
฿101.00
4.20
14.75
5.43
-28.75
-4.37
05
PB(เพชรบูรณ์)
102
฿102.00
.00
11.98
3.13
-21.15
-6.04
06
GS(ร้อยเอ็ด)
103
฿103.00
8.39
29.96
7.36
-51.95
-6.24
04
PB(เพชรบูรณ์)
104
฿104.00
.00
13.05
5.29
-26.77
-8.43
03
PB(เพชรบูรณ์)
105
฿105.00
.00
11.59
5.60
-25.92
-8.73
05
KP(กำแพงเพชร)
106
฿106.00
5.25
21.80
5.71
-54.53
-21.77
09
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
.00
5.77
5.70
-38.31
-26.84
03
KR(โคราช)
108
฿108.00
7.37
5.11
3.18
-88.15
-72.49