ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 1
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
33.57
18.02
26.02
-4.41
73.20
03
LC(เลย)
2
฿2.00
24.15
19.54
25.31
-3.08
65.92
03
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
33.56
19.92
19.65
-8.08
65.05
07
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
24.01
22.57
16.32
-3.11
59.79
04
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
25.11
20.65
17.34
-5.84
57.26
05
KK(ขอนแก่น)
6
฿6.00
35.12
17.49
13.68
-9.60
56.69
04
LC(เลย)
7
฿7.00
18.89
19.29
20.01
-2.76
55.43
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
27.08
18.84
15.48
-9.87
51.53
09
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
22.08
19.33
14.26
-4.15
51.52
03
CT(อุดร)
10
฿10.00
18.43
20.84
16.20
-4.64
50.83
08
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
18.35
19.38
15.18
-2.92
49.99
06
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
15.64
18.63
19.57
-5.05
48.79
10
CT(อุดร)
13
฿13.00
20.97
18.78
15.93
-7.93
47.75
11
CT(อุดร)
14
฿14.00
17.85
18.81
14.17
-3.83
47.00
02
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
22.52
16.59
21.24
-13.93
46.42
09
DG(มหาสารคาม)
16
฿16.00
15.73
21.86
9.98
-2.68
44.89
14
CT(อุดร)
17
฿17.00
17.23
15.80
20.78
-8.98
44.83
03
KB(กบินทร์บุรี)
18
฿18.00
23.18
19.44
1.82
.00
44.44
07
KK(ขอนแก่น)
19
฿19.00
22.15
17.12
9.68
-4.64
44.31
02
KB(กบินทร์บุรี)
20
฿20.00
22.58
19.44
1.99
.00
44.01
01
UT(อุตรดิตถ์)
21
฿21.00
18.78
17.73
13.25
-6.02
43.74
04
LP(ลำปาง)
22
฿22.00
6.82
20.11
18.47
-1.80
43.60
04
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
40.00
16.27
10.44
-23.81
42.90
01
KK(ขอนแก่น)
24
฿24.00
21.03
17.44
13.36
-9.09
42.74
07
DG(มหาสารคาม)
25
฿25.00
30.53
15.97
11.05
-14.85
42.70
02
LP(ลำปาง)
26
฿26.00
12.11
20.34
12.09
-2.16
42.38
01
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
25.64
15.81
11.55
-11.56
41.44
03
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
16.23
16.79
14.96
-10.47
37.51
01
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
8.92
17.42
14.72
-3.85
37.21
05
DG(มหาสารคาม)
30
฿30.00
11.02
18.98
13.06
-5.88
37.18
07
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
16.16
16.76
12.02
-7.96
36.98
06
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
16.83
14.55
14.32
-8.79
36.91
08
DG(มหาสารคาม)
33
฿33.00
16.83
17.27
9.42
-6.66
36.86
10
PL(พิษณุโลก)
34
฿34.00
18.92
17.84
17.14
-17.41
36.49
06
PL(พิษณุโลก)
35
฿35.00
11.53
16.93
11.17
-4.36
35.27
07
LC(เลย)
36
฿36.00
13.16
17.07
12.78
-7.81
35.20
02
KP(กำแพงเพชร)
37
฿37.00
23.00
21.86
10.19
-19.99
35.06
01
LP(ลำปาง)
38
฿38.00
12.62
22.45
8.76
-9.41
34.42
08
SK(สกลนคร)
39
฿39.00
5.77
25.30
9.79
-6.68
34.18
01
SB(สระบุรี)
40
฿40.00
11.56
18.04
8.33
-4.00
33.93
06
KK(ขอนแก่น)
41
฿41.00
14.75
15.95
11.34
-8.32
33.72
06
SK(สกลนคร)
42
฿42.00
14.20
17.56
14.05
-12.62
33.19
02
SK(สกลนคร)
43
฿43.00
16.28
18.56
12.98
-15.41
32.41
06
SB(สระบุรี)
44
฿44.00
13.13
14.93
9.50
-5.49
32.07
01
MP(เมืองพล)
45
฿45.00
16.28
18.45
8.08
-10.98
31.83
05
SR(สุรินทร์)
46
฿46.00
10.39
17.42
14.11
-10.83
31.09
07
GS(ร้อยเอ็ด)
47
฿47.00
15.74
19.29
8.36
-12.58
30.81
02
NW(นครสวรรค์)
48
฿48.00
17.83
13.16
8.92
-10.06
29.85