ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 1
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
26.46
27.94
19.74
-6.48
67.66
KB(กบินทร์บุรี)
2
฿2.00
26.15
28.98
2.18
.00
57.31
LC(เลย)
3
฿3.00
15.13
27.78
18.04
-6.22
54.73
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
12.26
30.00
13.45
-3.69
52.02
KK(ขอนแก่น)
5
฿5.00
24.62
23.50
12.79
-10.46
50.45
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
16.67
25.69
17.04
-9.29
50.11
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
17.69
25.03
15.48
-10.96
47.24
CT(อุดร)
8
฿8.00
14.61
25.92
15.33
-9.26
46.60
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
16.91
25.29
10.82
-11.73
41.29
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
14.48
25.71
12.51
-15.85
36.85
BK(บึงกาฬ)
11
฿11.00
6.00
24.58
6.38
-1.32
35.64
MP(เมืองพล)
12
฿12.00
10.66
27.09
6.80
-10.85
33.70
NW(นครสวรรค์)
13
฿13.00
12.81
19.99
9.11
-9.95
31.96
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
10.54
22.84
12.39
-14.49
31.28
KP(กำแพงเพชร)
15
฿15.00
21.30
27.14
8.65
-27.17
29.92
GS(ร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
14.01
26.83
9.42
-22.68
27.58
SB(สระบุรี)
17
฿17.00
14.73
21.92
8.49
-20.47
24.67
MH(มุกดาหาร)
18
฿18.00
10.06
19.78
9.78
-19.11
20.51
KR(โคราช)
19
฿19.00
8.52
19.38
6.82
-25.57
9.15
PB(เพชรบูรณ์)
20
฿20.00
.00
20.35
7.52
-19.23
8.64