คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
07/03/2565
01/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
GS(ร้อยเอ็ด)
87
฿87.00
15.66
9.70
10.56
-25.54
10.38
03
DG(มหาสารคาม)
88
฿88.00
16.83
9.49
7.74
-23.81
10.25
06
KR(โคราช)
89
฿89.00
9.37
10.25
4.66
-14.20
10.08
01
KP(กำแพงเพชร)
90
฿90.00
.00
30.00
4.77
-25.22
9.55
03
KK(ขอนแก่น)
91
฿91.00
14.67
9.01
7.89
-22.70
8.87
02
PB(เพชรบูรณ์)
92
฿92.00
.00
15.15
8.30
-15.31
8.14
09
SK(สกลนคร)
93
฿93.00
18.34
10.95
9.21
-31.13
7.37
04
MH(มุกดาหาร)
94
฿94.00
12.61
12.74
7.57
-25.95
6.97
02
MH(มุกดาหาร)
95
฿95.00
5.27
9.99
6.52
-19.25
2.53
03
SB(สระบุรี)
96
฿96.00
15.15
19.61
7.32
-42.46
-.38
03
PL(พิษณุโลก)
97
฿97.00
4.22
9.75
6.96
-21.61
-.68
07
KR(โคราช)
98
฿98.00
5.26
13.07
5.23
-26.17
-2.61
07
MP(เมืองพล)
99
฿99.00
3.15
13.90
3.97
-24.53
-3.51
09
PL(พิษณุโลก)
100
฿100.00
8.43
7.47
7.49
-27.20
-3.82
06
DG(มหาสารคาม)
101
฿101.00
4.20
14.75
5.43
-28.75
-4.37
05
PB(เพชรบูรณ์)
102
฿102.00
.00
11.98
3.13
-21.15
-6.04
06
GS(ร้อยเอ็ด)
103
฿103.00
8.39
29.96
7.36
-51.95
-6.24
04
PB(เพชรบูรณ์)
104
฿104.00
.00
13.05
5.29
-26.77
-8.43
03
PB(เพชรบูรณ์)
105
฿105.00
.00
11.59
5.60
-25.92
-8.73
05
KP(กำแพงเพชร)
106
฿106.00
5.25
21.80
5.71
-54.53
-21.77
09
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
.00
5.77
5.70
-38.31
-26.84
03
KR(โคราช)
108
฿108.00
7.37
5.11
3.18
-88.15
-72.49