คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
07/03/2565
01/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
02
SK(สกลนคร)
43
฿43.00
16.28
18.56
12.98
-15.41
32.41
06
SB(สระบุรี)
44
฿44.00
13.13
14.93
9.50
-5.49
32.07
01
MP(เมืองพล)
45
฿45.00
16.28
18.45
8.08
-10.98
31.83
05
SR(สุรินทร์)
46
฿46.00
10.39
17.42
14.11
-10.83
31.09
07
GS(ร้อยเอ็ด)
47
฿47.00
15.74
19.29
8.36
-12.58
30.81
02
NW(นครสวรรค์)
48
฿48.00
17.83
13.16
8.92
-10.06
29.85
03
UB(อุบลราชธานี)
49
฿49.00
17.36
16.94
14.69
-19.25
29.74
02
MP(เมืองพล)
50
฿50.00
14.66
17.37
5.41
-7.76
29.68
02
BK(บึงกาฬ)
51
฿51.00
7.33
17.31
5.36
-.56
29.44
01
CT(อุดร)
52
฿52.00
7.38
17.72
11.64
-7.85
28.89
04
GS(ร้อยเอ็ด)
53
฿53.00
11.02
26.36
6.89
-15.53
28.74
03
MP(เมืองพล)
54
฿54.00
6.29
19.53
4.38
-1.50
28.70
07
SK(สกลนคร)
55
฿55.00
19.86
15.85
11.01
-18.99
27.73
02
DG(มหาสารคาม)
56
฿56.00
8.44
18.64
9.60
-10.01
26.67
02
KR(โคราช)
57
฿57.00
7.83
17.18
10.80
-9.36
26.45
04
NW(นครสวรรค์)
58
฿58.00
18.37
13.84
8.35
-14.27
26.29
07
PL(พิษณุโลก)
59
฿59.00
11.58
13.90
11.09
-10.53
26.04
04
SB(สระบุรี)
60
฿60.00
24.62
14.40
6.28
-19.58
25.72
07
SR(สุรินทร์)
61
฿61.00
9.41
17.94
10.74
-13.44
24.65
05
LC(เลย)
62
฿62.00
2.64
21.39
9.72
-9.62
24.13
04
UT(อุตรดิตถ์)
63
฿63.00
9.46
14.49
10.61
-10.96
23.60
08
PL(พิษณุโลก)
64
฿64.00
7.30
12.96
11.08
-7.81
23.53
05
SK(สกลนคร)
65
฿65.00
10.54
17.67
12.27
-17.36
23.12
09
MP(เมืองพล)
66
฿66.00
6.25
20.06
7.91
-11.44
22.78
01
BK(บึงกาฬ)
67
฿67.00
3.16
15.76
5.80
-1.99
22.73
03
MH(มุกดาหาร)
68
฿68.00
5.76
15.80
10.13
-9.40
22.29
02
PL(พิษณุโลก)
69
฿69.00
12.60
19.81
11.47
-21.66
22.22
06
UB(อุบลราชธานี)
70
฿70.00
4.22
16.36
11.59
-9.96
22.21
05
NW(นครสวรรค์)
71
฿71.00
11.46
13.55
7.71
-10.96
21.76
06
NW(นครสวรรค์)
72
฿72.00
6.28
13.46
6.57
-4.72
21.59
05
PL(พิษณุโลก)
73
฿73.00
4.19
17.29
10.99
-11.09
21.38
07
CT(อุดร)
74
฿74.00
11.49
15.35
10.62
-16.47
20.99
01
PL(พิษณุโลก)
75
฿75.00
4.19
17.99
10.20
-12.68
19.70
01
LC(เลย)
76
฿76.00
7.37
15.17
11.12
-14.88
18.78
04
SK(สกลนคร)
77
฿77.00
3.69
15.15
7.33
-8.21
17.96
11
LP(ลำปาง)
78
฿78.00
.00
18.17
5.25
-5.54
17.88
01
NW(นครสวรรค์)
79
฿79.00
2.11
13.07
8.31
-8.66
14.83
08
CT(อุดร)
80
฿80.00
4.21
14.54
10.28
-15.31
13.72
02
GS(ร้อยเอ็ด)
81
฿81.00
10.50
13.95
8.02
-19.34
13.13
03
KP(กำแพงเพชร)
82
฿82.00
22.03
8.07
6.74
-24.15
12.69
02
SR(สุรินทร์)
83
฿83.00
4.75
13.64
11.81
-17.67
12.53
01
MH(มุกดาหาร)
84
฿84.00
11.55
13.48
10.03
-23.49
11.57
02
CT(อุดร)
85
฿85.00
4.69
15.98
7.68
-16.97
11.38
01
PB(เพชรบูรณ์)
86
฿86.00
.00
14.44
10.60
-14.26
10.78