คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
04
MH(มุกดาหาร)
99
฿99.00
11.51
13.74
7.62
-35.86
-2.99
04
NW(นครสวรรค์)
100
฿100.00
10.41
10.94
6.55
-32.97
-5.06
04
GS(ร้อยเอ็ด)
101
฿101.00
7.46
12.78
5.55
-31.22
-5.43
01
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
7.57
18.54
5.11
-41.18
-9.96
09
SB(สระบุรี)
103
฿103.00
10.37
5.33
5.07
-35.41
-14.64
05
KP(กำแพงเพชร)
104
฿104.00
8.37
13.23
7.01
-44.15
-15.54
06
GS(ร้อยเอ็ด)
105
฿105.00
4.36
5.21
4.59
-45.73
-31.58
04
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
7.18
19.95
6.53
-82.48
-48.81
03
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
8.13
1.57
4.42
-62.93
-48.82
03
KR(โคราช)
108
฿108.00
4.12
-2.07
3.96
-72.76
-66.76