คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
02
PB(เพชรบูรณ์)
49
฿49.00
13.71
16.33
9.20
-13.20
26.04
01
LC(เลย)
50
฿50.00
13.76
15.51
9.59
-12.88
25.98
03
GS(ร้อยเอ็ด)
51
฿51.00
14.20
14.01
9.66
-13.19
24.68
02
BK(บึงกาฬ)
52
฿52.00
6.18
16.80
1.52
.00
24.50
07
KK(ขอนแก่น)
53
฿53.00
9.55
19.15
6.91
-11.19
24.43
04
SK(สกลนคร)
54
฿54.00
11.21
20.80
7.86
-16.87
23.00
02
DG(มหาสารคาม)
55
฿55.00
10.76
15.06
9.21
-12.22
22.81
05
SK(สกลนคร)
56
฿56.00
16.27
15.03
11.77
-20.34
22.73
02
MP(เมืองพล)
57
฿57.00
6.06
17.85
5.49
-7.17
22.23
06
SB(สระบุรี)
58
฿58.00
11.41
21.12
7.00
-17.77
21.76
06
NW(นครสวรรค์)
59
฿59.00
9.70
18.21
4.73
-11.23
21.41
04
KP(กำแพงเพชร)
60
฿60.00
15.17
14.63
10.09
-18.72
21.17
08
PL(พิษณุโลก)
61
฿61.00
11.76
17.19
8.57
-16.46
21.06
10
PL(พิษณุโลก)
62
฿62.00
18.21
14.39
13.56
-25.15
21.01
11
LP(ลำปาง)
63
฿63.00
7.26
20.02
4.99
-12.05
20.21
03
DG(มหาสารคาม)
64
฿64.00
12.33
14.16
9.15
-15.62
20.02
01
MH(มุกดาหาร)
65
฿65.00
14.94
13.37
10.71
-19.27
19.74
01
PL(พิษณุโลก)
66
฿66.00
9.00
17.11
9.52
-16.35
19.29
07
SK(สกลนคร)
67
฿67.00
13.02
16.27
9.61
-19.77
19.13
07
DG(มหาสารคาม)
68
฿68.00
9.71
15.18
9.21
-15.06
19.03
02
NW(นครสวรรค์)
69
฿69.00
13.43
15.66
6.36
-16.51
18.95
09
MP(เมืองพล)
70
฿70.00
9.50
17.79
7.86
-16.20
18.95
01
MP(เมืองพล)
71
฿71.00
9.51
16.15
7.81
-14.73
18.73
03
MP(เมืองพล)
72
฿72.00
4.19
20.71
3.49
-10.39
18.00
03
PL(พิษณุโลก)
73
฿73.00
12.50
14.58
7.25
-16.55
17.77
07
GS(ร้อยเอ็ด)
74
฿74.00
7.53
16.92
6.78
-13.53
17.71
05
PL(พิษณุโลก)
75
฿75.00
9.07
16.64
7.73
-16.08
17.36
02
GS(ร้อยเอ็ด)
76
฿76.00
9.34
15.38
6.96
-14.88
16.80
03
MH(มุกดาหาร)
77
฿77.00
13.77
20.24
9.29
-26.85
16.45
03
UB(อุบลราชธานี)
78
฿78.00
14.46
13.38
11.35
-22.92
16.28
08
DG(มหาสารคาม)
79
฿79.00
10.15
17.61
8.38
-20.41
15.73
03
KK(ขอนแก่น)
80
฿80.00
10.63
11.60
7.33
-14.38
15.18
03
PB(เพชรบูรณ์)
81
฿81.00
9.68
13.94
7.15
-15.90
14.86
01
NW(นครสวรรค์)
82
฿82.00
14.27
14.77
5.98
-21.42
13.60
03
KP(กำแพงเพชร)
83
฿83.00
12.34
17.17
7.93
-24.61
12.83
02
KP(กำแพงเพชร)
84
฿84.00
11.26
16.13
10.35
-26.00
11.73
02
CT(อุดร)
85
฿85.00
11.79
15.34
7.36
-22.90
11.58
06
KR(โคราช)
86
฿86.00
5.61
15.82
5.39
-15.36
11.45
04
PB(เพชรบูรณ์)
87
฿87.00
5.74
14.50
5.13
-15.89
9.48
09
SK(สกลนคร)
88
฿88.00
8.70
11.64
8.37
-20.45
8.26
07
KR(โคราช)
89
฿89.00
8.65
14.95
6.64
-22.12
8.12
02
PL(พิษณุโลก)
90
฿90.00
9.34
16.20
7.95
-25.54
7.94
05
NW(นครสวรรค์)
91
฿91.00
8.88
13.86
5.47
-22.22
5.98
06
DG(มหาสารคาม)
92
฿92.00
4.81
13.90
5.90
-19.50
5.10
05
PB(เพชรบูรณ์)
93
฿93.00
3.56
19.19
3.31
-21.53
4.54
07
MP(เมืองพล)
94
฿94.00
5.57
11.91
4.98
-17.91
4.54
02
CH(ชลบุรี)
95
฿95.00
.00
3.75
.06
.00
3.81
01
CH(ชลบุรี)
96
฿96.00
.00
3.18
.06
.00
3.24
09
PL(พิษณุโลก)
97
฿97.00
9.80
11.90
7.00
-26.36
2.33
02
MH(มุกดาหาร)
98
฿98.00
8.07
14.71
6.29
-28.58
.49