ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
28.81
19.54
25.68
-5.75
68.28
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
24.95
20.82
18.72
-1.56
62.92
03
LC(เลย)
3
฿3.00
24.94
19.26
21.97
-3.91
62.25
14
CT(อุดร)
4
฿4.00
26.64
19.10
19.60
-7.49
57.86
04
LC(เลย)
5
฿5.00
23.70
19.49
18.01
-3.80
57.40
06
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
22.19
19.35
19.40
-4.07
56.86
04
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
19.76
17.71
15.63
-5.64
47.46
02
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
16.73
21.29
11.62
-3.12
46.52
03
CT(อุดร)
9
฿9.00
20.27
21.16
13.59
-9.37
45.66
01
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
19.00
19.63
14.27
-7.82
45.08
10
CT(อุดร)
11
฿11.00
19.49
18.76
13.81
-7.67
44.38
01
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
19.73
19.50
13.11
-8.36
43.98
03
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
19.52
18.31
15.83
-10.12
43.55
02
UT(อุตรดิตถ์)
14
฿14.00
21.94
18.04
14.49
-11.66
42.81
01
CT(อุดร)
15
฿15.00
15.20
18.67
11.53
-3.69
41.70
06
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
20.22
18.12
13.31
-10.03
41.61
07
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
15.91
19.12
12.79
-6.60
41.22
02
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
20.53
16.57
15.27
-11.28
41.08
05
SR(สุรินทร์)
19
฿19.00
20.30
16.53
14.79
-10.94
40.67
07
LC(เลย)
20
฿20.00
15.79
18.15
13.30
-6.94
40.31
11
CT(อุดร)
21
฿21.00
15.01
18.85
11.87
-5.99
39.75
08
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
12.22
22.54
10.38
-5.65
39.49
01
PB(เพชรบูรณ์)
23
฿23.00
19.07
19.25
13.63
-12.74
39.21
09
DG(มหาสารคาม)
24
฿24.00
12.60
19.67
9.57
-2.95
38.88
06
UB(อุบลราชธานี)
25
฿25.00
15.44
17.33
12.70
-7.29
38.17
09
LP(ลำปาง)
26
฿26.00
13.92
21.28
11.09
-8.58
37.71
07
UT(อุตรดิตถ์)
27
฿27.00
17.96
19.13
12.58
-12.00
37.66
03
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
16.55
16.75
13.20
-10.83
35.67
05
DG(มหาสารคาม)
29
฿29.00
17.58
20.51
9.58
-12.02
35.65
08
CT(อุดร)
30
฿30.00
19.03
15.50
9.60
-8.75
35.38
06
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
15.64
19.06
15.10
-14.47
35.34
07
CT(อุดร)
32
฿32.00
12.29
18.45
10.49
-8.59
32.64
01
SB(สระบุรี)
33
฿33.00
11.77
20.67
5.96
-6.03
32.36
01
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
12.63
16.69
10.79
-8.04
32.07
06
KK(ขอนแก่น)
35
฿35.00
15.59
17.66
9.21
-11.21
31.25
01
LP(ลำปาง)
36
฿36.00
10.61
18.49
7.85
-5.75
31.20
02
SK(สกลนคร)
37
฿37.00
14.49
16.68
12.81
-13.03
30.95
06
PL(พิษณุโลก)
38
฿38.00
9.21
21.60
7.13
-6.99
30.95
01
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
13.98
18.08
9.36
-11.26
30.17
08
UB(อุบลราชธานี)
40
฿40.00
18.54
19.24
11.94
-20.66
29.06
07
PL(พิษณุโลก)
41
฿41.00
12.16
16.98
8.97
-9.58
28.53
01
BK(บึงกาฬ)
42
฿42.00
9.79
16.31
2.08
-.10
28.07
05
LC(เลย)
43
฿43.00
12.31
18.37
8.57
-11.36
27.89
02
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
17.16
14.53
13.86
-18.03
27.52
02
KR(โคราช)
45
฿45.00
13.54
19.36
9.13
-14.52
27.51
04
UT(อุตรดิตถ์)
46
฿46.00
14.96
20.10
8.72
-17.01
26.76
05
KK(ขอนแก่น)
47
฿47.00
16.32
17.61
9.73
-16.99
26.68
07
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
14.62
14.81
10.89
-14.15
26.16