ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
24.91
24.73
17.93
-8.83
58.74
LC(เลย)
2
฿2.00
21.23
23.96
16.33
-6.58
54.93
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
17.25
26.47
12.40
-4.97
51.15
CT(อุดร)
4
฿4.00
20.70
23.83
13.98
-8.57
49.93
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
19.92
21.40
15.09
-10.96
45.46
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
20.10
22.69
14.92
-12.28
45.42
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
14.95
22.66
12.39
-15.69
34.31
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
15.38
21.84
9.72
-12.90
34.04
BK(บึงกาฬ)
9
฿9.00
9.13
21.44
2.06
-.06
32.56
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
12.72
21.44
9.96
-13.50
30.62
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
11.83
22.00
8.78
-14.66
27.95
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
12.83
20.89
9.86
-17.96
25.62
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
7.96
21.51
6.77
-13.63
22.61
MH(มุกดาหาร)
14
฿14.00
13.80
20.08
9.69
-26.55
17.02
NW(นครสวรรค์)
15
฿15.00
12.96
18.84
6.65
-21.71
16.74
KP(กำแพงเพชร)
16
฿16.00
12.50
20.60
9.25
-28.38
13.98
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
9.81
17.11
7.67
-21.22
13.36
KR(โคราช)
18
฿18.00
9.12
16.81
7.18
-27.11
6.00
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
.00
3.75
.07
.00
3.82
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
11.17
17.86
6.63
-39.04
-3.39