คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
07/02/2565
01/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
10
PL(พิษณุโลก)
86
฿86.00
2.01
22.03
13.05
-26.27
10.82
09
PL(พิษณุโลก)
87
฿87.00
14.01
15.87
7.93
-27.58
10.23
05
NW(นครสวรรค์)
88
฿88.00
4.00
16.66
6.08
-16.79
9.95
06
KR(โคราช)
89
฿89.00
3.01
15.51
5.37
-15.17
8.72
02
CT(อุดร)
90
฿90.00
3.51
19.22
7.73
-21.97
8.49
04
GS(ร้อยเอ็ด)
91
฿91.00
15.05
17.31
7.12
-31.84
7.64
04
NW(นครสวรรค์)
92
฿92.00
6.01
13.88
7.07
-20.95
6.01
06
DG(มหาสารคาม)
93
฿93.00
11.02
12.39
6.26
-24.42
5.25
02
PL(พิษณุโลก)
94
฿94.00
8.00
13.97
8.29
-25.73
4.53
04
PB(เพชรบูรณ์)
95
฿95.00
3.01
10.76
4.77
-14.84
3.70
01
KP(กำแพงเพชร)
96
฿96.00
7.00
23.08
4.68
-33.79
.97
09
SK(สกลนคร)
97
฿97.00
6.00
13.05
8.64
-30.48
-2.79
05
KP(กำแพงเพชร)
98
฿98.00
6.51
30.00
7.39
-47.14
-3.24
02
MH(มุกดาหาร)
99
฿99.00
1.50
12.56
5.44
-24.41
-4.91
07
MP(เมืองพล)
100
฿100.00
.00
9.39
4.25
-27.29
-13.65
09
SB(สระบุรี)
101
฿101.00
4.01
5.86
5.94
-30.10
-14.29
04
SB(สระบุรี)
102
฿102.00
5.01
28.29
7.05
-65.33
-24.98
03
SB(สระบุรี)
103
฿103.00
5.01
11.22
5.25
-59.94
-38.46
06
GS(ร้อยเอ็ด)
104
฿104.00
6.50
11.19
4.79
-66.46
-43.98
03
KR(โคราช)
105
฿105.00
4.01
-2.12
3.64
-92.70
-87.17