คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
07/02/2565
01/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
02
DG(มหาสารคาม)
43
฿43.00
17.03
19.17
9.17
-13.35
32.02
07
DG(มหาสารคาม)
44
฿44.00
20.03
17.14
10.59
-17.16
30.60
05
SK(สกลนคร)
45
฿45.00
16.03
20.53
13.85
-21.21
29.20
08
CT(อุดร)
46
฿46.00
11.52
17.97
10.23
-10.77
28.95
06
SB(สระบุรี)
46
฿46.00
12.03
19.46
7.81
-10.35
28.95
01
CT(อุดร)
47
฿47.00
4.51
17.84
12.57
-6.27
28.65
02
KR(โคราช)
48
฿48.00
11.02
19.64
8.41
-11.52
27.55
02
BK(บึงกาฬ)
49
฿49.00
3.00
21.71
2.80
.00
27.51
02
SK(สกลนคร)
50
฿50.00
10.02
19.95
13.13
-16.04
27.06
06
KK(ขอนแก่น)
51
฿51.00
7.02
20.77
10.52
-11.28
27.03
04
SK(สกลนคร)
52
฿52.00
7.51
21.03
8.08
-9.66
26.96
01
BK(บึงกาฬ)
53
฿53.00
4.00
19.69
3.52
-.47
26.74
05
PB(เพชรบูรณ์)
54
฿54.00
8.01
27.97
3.73
-13.21
26.50
07
SK(สกลนคร)
55
฿55.00
9.01
24.95
10.65
-18.27
26.34
03
GS(ร้อยเอ็ด)
56
฿56.00
18.03
13.93
10.77
-16.59
26.14
09
LP(ลำปาง)
57
฿57.00
2.00
19.92
10.98
-7.37
25.53
07
KK(ขอนแก่น)
58
฿58.00
8.02
18.44
7.30
-8.91
24.85
08
DG(มหาสารคาม)
59
฿59.00
12.02
20.85
8.54
-16.80
24.61
01
LP(ลำปาง)
60
฿60.00
7.01
18.57
7.87
-9.04
24.41
03
PB(เพชรบูรณ์)
61
฿61.00
15.02
19.10
7.60
-17.46
24.26
11
LP(ลำปาง)
62
฿62.00
7.02
21.81
5.27
-10.32
23.78
02
MP(เมืองพล)
63
฿63.00
7.50
19.48
5.02
-9.17
22.83
07
SR(สุรินทร์)
64
฿64.00
10.00
18.11
11.30
-16.69
22.72
02
SR(สุรินทร์)
65
฿65.00
10.52
16.44
12.15
-17.07
22.04
07
CT(อุดร)
66
฿66.00
3.51
17.13
9.92
-8.71
21.85
09
MP(เมืองพล)
67
฿67.00
9.01
20.43
7.26
-15.96
20.74
02
GS(ร้อยเอ็ด)
68
฿68.00
11.01
15.71
7.92
-14.85
19.79
03
KP(กำแพงเพชร)
69
฿69.00
12.52
18.20
8.11
-19.27
19.56
01
MH(มุกดาหาร)
70
฿70.00
13.01
15.66
10.66
-20.86
18.47
03
MP(เมืองพล)
71
฿71.00
2.00
21.68
3.45
-8.70
18.43
01
LC(เลย)
72
฿72.00
5.00
18.64
10.62
-15.88
18.38
02
NW(นครสวรรค์)
73
฿73.00
.00
20.27
7.15
-11.67
15.75
03
PL(พิษณุโลก)
74
฿74.00
10.02
12.37
7.48
-14.16
15.71
03
UB(อุบลราชธานี)
75
฿75.00
11.52
15.63
10.94
-23.41
14.68
01
PL(พิษณุโลก)
76
฿76.00
4.01
21.03
10.17
-20.69
14.52
07
GS(ร้อยเอ็ด)
77
฿77.00
4.00
18.48
7.10
-15.12
14.46
02
KP(กำแพงเพชร)
78
฿78.00
9.01
21.30
10.60
-26.70
14.21
03
DG(มหาสารคาม)
79
฿79.00
8.01
14.05
9.40
-18.91
12.55
04
MH(มุกดาหาร)
80
฿80.00
11.02
23.58
7.81
-29.91
12.50
07
KR(โคราช)
81
฿81.00
13.52
11.37
5.78
-18.30
12.37
04
KP(กำแพงเพชร)
82
฿82.00
8.51
16.27
9.61
-22.30
12.09
01
MP(เมืองพล)
83
฿83.00
2.00
18.68
7.85
-16.78
11.75
03
KK(ขอนแก่น)
84
฿84.00
10.02
13.95
7.55
-19.82
11.70
05
PL(พิษณุโลก)
85
฿85.00
1.00
18.17
8.03
-15.70
11.50