ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
07/02/2565
01/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
04
SR(สุรินทร์)
1
฿1.00
35.04
21.40
15.79
-7.45
64.78
04
LC(เลย)
2
฿2.00
28.54
20.31
18.70
-4.08
63.47
03
LC(เลย)
3
฿3.00
23.05
21.27
23.64
-4.60
63.36
14
CT(อุดร)
4
฿4.00
28.04
19.74
19.93
-6.64
61.07
05
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
16.52
21.03
26.11
-3.92
59.74
11
CT(อุดร)
6
฿6.00
28.05
22.08
13.78
-4.85
59.06
06
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
27.08
22.01
14.94
-9.15
54.88
04
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
13.03
23.65
19.41
-1.75
54.34
08
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
19.53
24.75
12.87
-3.20
53.95
07
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
24.56
20.03
14.21
-5.75
53.05
08
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
23.54
23.21
15.17
-9.10
52.82
05
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
25.04
20.33
15.60
-12.32
48.65
02
LP(ลำปาง)
13
฿13.00
15.54
22.11
13.53
-2.61
48.57
03
CT(อุดร)
14
฿14.00
15.04
25.23
14.62
-6.44
48.45
05
KK(ขอนแก่น)
15
฿15.00
24.05
22.98
12.51
-11.92
47.62
06
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
20.53
20.33
14.46
-8.52
46.80
01
UT(อุตรดิตถ์)
17
฿17.00
18.03
20.24
13.42
-5.74
45.95
02
PB(เพชรบูรณ์)
18
฿18.00
20.02
24.34
10.78
-9.77
45.37
01
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
19.52
22.15
7.05
-3.59
45.13
02
UT(อุตรดิตถ์)
20
฿20.00
19.05
19.90
15.35
-10.77
43.53
01
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
11.52
21.59
14.83
-4.67
43.27
05
LC(เลย)
22
฿22.00
18.04
25.38
9.62
-10.30
42.74
09
DG(มหาสารคาม)
23
฿23.00
14.52
21.34
9.17
-3.14
41.89
06
NW(นครสวรรค์)
24
฿24.00
18.03
20.41
8.26
-4.96
41.74
07
LC(เลย)
25
฿25.00
16.52
19.54
12.85
-7.80
41.11
05
DG(มหาสารคาม)
26
฿26.00
13.03
22.75
11.38
-6.63
40.53
10
CT(อุดร)
27
฿27.00
12.02
20.91
14.55
-7.31
40.17
07
UT(อุตรดิตถ์)
28
฿28.00
11.03
24.90
14.23
-10.32
39.84
06
PL(พิษณุโลก)
29
฿29.00
12.03
22.48
9.05
-3.83
39.73
06
UT(อุตรดิตถ์)
30
฿30.00
6.01
18.95
18.41
-4.68
38.69
06
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
16.03
20.61
14.49
-13.04
38.09
01
KK(ขอนแก่น)
32
฿32.00
16.02
20.01
10.71
-9.38
37.36
02
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
21.03
15.18
14.47
-13.34
37.34
03
UT(อุตรดิตถ์)
34
฿34.00
7.02
21.93
16.14
-8.94
36.15
03
MH(มุกดาหาร)
35
฿35.00
20.02
19.91
9.89
-14.39
35.43
04
UT(อุตรดิตถ์)
36
฿36.00
16.04
19.69
9.81
-10.36
35.18
01
PB(เพชรบูรณ์)
37
฿37.00
10.52
20.96
12.42
-8.80
35.10
08
PL(พิษณุโลก)
38
฿38.00
18.02
18.15
10.86
-12.87
34.16
07
PL(พิษณุโลก)
39
฿39.00
15.03
18.09
10.43
-9.94
33.61
01
NW(นครสวรรค์)
40
฿40.00
20.03
17.15
8.13
-12.25
33.06
01
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
12.02
19.93
11.22
-10.67
32.50
03
SR(สุรินทร์)
42
฿42.00
15.02
16.89
12.04
-11.57
32.38