ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
07/02/2565
01/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
LC(เลย)
1
฿1.00
20.83
28.88
17.24
-7.35
59.60
UB(อุบลราชธานี)
2
฿2.00
22.71
27.28
16.11
-10.62
55.48
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
15.30
28.96
18.53
-7.33
55.46
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
20.93
26.59
15.11
-11.85
50.78
CT(อุดร)
5
฿5.00
15.17
28.00
14.76
-8.36
49.57
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
10.19
30.00
13.04
-4.87
48.36
KK(ขอนแก่น)
7
฿7.00
14.89
27.21
11.11
-12.12
41.09
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
13.73
28.80
13.34
-15.93
39.94
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
12.93
28.60
8.98
-11.91
38.60
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
15.62
25.53
10.53
-13.47
38.21
BK(บึงกาฬ)
11
฿11.00
4.00
28.50
3.62
-.28
35.84
NW(นครสวรรค์)
12
฿12.00
10.99
24.52
8.38
-13.54
30.35
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
10.68
25.31
10.83
-17.61
29.21
MH(มุกดาหาร)
14
฿14.00
13.02
24.98
9.66
-21.75
25.91
KP(กำแพงเพชร)
15
฿15.00
9.96
29.08
9.23
-27.58
20.69
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
4.69
24.93
6.36
-15.69
20.29
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
12.48
21.30
8.62
-24.92
17.48
SB(สระบุรี)
18
฿18.00
10.42
23.89
7.56
-29.94
11.93
KR(โคราช)
19
฿19.00
9.01
16.93
6.63
-26.04
6.53