ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 1
04
LP(ลำปาง)
1
฿1.00
21.01
28.93
19.50
-2.00
67.44
03
LC(เลย)
2
฿2.00
19.87
25.60
25.34
-4.51
66.30
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
16.08
25.70
22.87
-3.19
61.46
04
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
25.94
24.98
14.41
-11.58
53.75
10
CT(อุดร)
5
฿5.00
11.14
30.00
13.55
-2.88
51.81
07
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
17.33
25.76
14.45
-9.75
47.79
03
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
15.46
24.37
15.30
-7.50
47.63
01
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
27.83
18.40
11.29
-9.97
47.55
04
LC(เลย)
9
฿9.00
11.19
20.97
17.47
-3.25
46.38
07
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
14.79
23.15
14.92
-7.06
45.80
11
CT(อุดร)
11
฿11.00
13.66
24.02
13.20
-5.52
45.36
02
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
24.83
19.96
14.40
-13.89
45.30
04
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
12.97
24.36
11.80
-4.50
44.63
03
UT(อุตรดิตถ์)
14
฿14.00
6.81
23.90
18.68
-4.97
44.42
03
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
20.45
20.50
12.58
-10.10
43.43
10
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
26.00
14.29
14.86
-12.64
42.51
14
CT(อุดร)
17
฿17.00
16.16
19.41
20.31
-13.43
42.45
02
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
19.12
24.81
14.46
-16.36
42.03
08
SK(สกลนคร)
19
฿19.00
22.27
19.72
10.35
-10.44
41.90
03
CT(อุดร)
20
฿20.00
16.09
20.77
14.01
-9.02
41.85
09
LP(ลำปาง)
21
฿21.00
2.50
28.54
13.72
-3.46
41.30
02
BK(บึงกาฬ)
22
฿22.00
22.41
20.51
8.34
-10.01
41.25
02
UT(อุตรดิตถ์)
23
฿23.00
8.64
28.41
14.65
-11.04
40.66
04
UT(อุตรดิตถ์)
24
฿24.00
17.31
24.01
10.06
-12.13
39.25
01
KB(กบินทร์บุรี)
25
฿25.00
9.92
24.92
5.37
-1.00
39.21
03
KB(กบินทร์บุรี)
26
฿26.00
11.14
22.23
9.19
-3.54
39.02
02
KP(กำแพงเพชร)
27
฿27.00
12.47
20.53
10.91
-5.85
38.06
08
UB(อุบลราชธานี)
28
฿28.00
11.79
23.23
12.06
-10.54
36.54
05
DG(มหาสารคาม)
29
฿29.00
10.48
22.46
14.13
-10.64
36.43
02
LP(ลำปาง)
30
฿30.00
4.97
24.36
12.72
-5.64
36.41
01
LP(ลำปาง)
31
฿31.00
9.93
27.15
7.82
-8.58
36.32
09
DG(มหาสารคาม)
32
฿32.00
12.38
23.53
9.53
-9.14
36.30
02
DG(มหาสารคาม)
33
฿33.00
12.38
19.25
12.84
-8.48
35.99
01
CT(อุดร)
34
฿34.00
6.19
27.11
12.14
-11.91
33.53
09
SK(สกลนคร)
35
฿35.00
11.18
21.02
10.77
-11.73
31.24
11
LP(ลำปาง)
36
฿36.00
11.14
21.67
5.91
-7.89
30.83
05
SR(สุรินทร์)
37
฿37.00
4.31
19.51
14.31
-7.71
30.42
02
CT(อุดร)
38
฿38.00
6.18
24.20
9.09
-9.70
29.77
06
PL(พิษณุโลก)
39
฿39.00
14.95
20.22
8.00
-13.68
29.49
01
PB(เพชรบูรณ์)
40
฿40.00
2.47
24.27
11.94
-10.10
28.58
02
SK(สกลนคร)
41
฿41.00
6.20
20.58
12.84
-11.25
28.37
01
UT(อุตรดิตถ์)
41
฿41.00
2.47
20.84
12.41
-7.35
28.37
01
MH(มุกดาหาร)
42
฿42.00
7.42
23.98
8.16
-11.20
28.36
06
UB(อุบลราชธานี)
43
฿43.00
8.73
19.34
12.03
-11.75
28.35
03
BK(บึงกาฬ)
44
฿44.00
.00
25.62
2.47
-.22
27.87
02
PB(เพชรบูรณ์)
45
฿45.00
7.43
21.65
6.91
-8.32
27.67
01
KK(ขอนแก่น)
46
฿46.00
9.88
21.38
11.47
-15.52
27.21
06
DG(มหาสารคาม)
47
฿47.00
13.60
19.88
7.59
-14.15
26.92