ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 1
LP(ลำปาง)
1
฿1.00
11.33
30.00
13.64
-4.43
50.54
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
11.60
26.67
17.71
-7.82
48.16
SR(สุรินทร์)
3
฿3.00
17.67
24.18
15.02
-11.86
45.01
UB(อุบลราชธานี)
4
฿4.00
15.45
24.91
14.66
-12.56
42.46
LC(เลย)
5
฿5.00
11.21
24.13
16.02
-9.12
42.24
CT(อุดร)
6
฿6.00
10.63
25.22
14.57
-11.34
39.08
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
12.42
20.20
12.51
-11.78
33.35
DG(มหาสารคาม)
8
฿8.00
11.22
22.37
11.04
-13.97
30.66
KB(กบินทร์บุรี)
9
฿9.00
9.43
19.43
6.91
-6.13
29.64
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
6.49
26.33
9.13
-12.52
29.43
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
15.02
18.82
10.27
-20.31
23.80
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
3.99
21.43
8.58
-11.56
22.44
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
8.78
17.94
6.99
-14.46
19.25
BK(บึงกาฬ)
14
฿14.00
9.73
18.67
6.58
-16.68
18.30
KR(โคราช)
15
฿15.00
5.31
19.58
7.28
-17.40
14.77
MH(มุกดาหาร)
16
฿16.00
6.37
19.06
7.31
-20.24
12.50
KK(ขอนแก่น)
17
฿17.00
2.82
18.21
10.51
-20.40
11.14
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
5.93
22.75
6.71
-28.25
7.14
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
6.36
10.98
8.98
-31.00
-4.68
NW(นครสวรรค์)
20
฿20.00
3.68
17.45
9.17
-38.43
-8.13