คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
06
DG(มหาสารคาม)
99
฿99.00
7.38
16.01
5.25
-26.07
2.58
02
MH(มุกดาหาร)
100
฿100.00
5.39
10.64
6.62
-22.47
.18
07
MP(เมืองพล)
101
฿101.00
6.16
12.87
4.07
-23.52
-.41
07
KR(โคราช)
102
฿102.00
5.92
15.33
5.61
-27.86
-1.00
09
PL(พิษณุโลก)
103
฿103.00
12.32
7.49
7.10
-28.63
-1.72
03
DG(มหาสารคาม)
104
฿104.00
8.34
12.34
7.84
-31.75
-3.24
03
PL(พิษณุโลก)
105
฿105.00
7.32
10.30
6.58
-28.17
-3.96
03
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
14.14
9.07
6.63
-38.44
-8.59
06
GS(ร้อยเอ็ด)
107
฿107.00
8.01
20.38
5.16
-43.24
-9.69
09
SB(สระบุรี)
108
฿108.00
9.79
4.22
5.85
-40.79
-20.94
05
KP(กำแพงเพชร)
109
฿109.00
3.11
13.40
4.52
-52.97
-31.94
03
KR(โคราช)
110
฿110.00
10.62
8.76
4.03
-68.09
-44.69