คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
07
SK(สกลนคร)
49
฿49.00
20.02
16.15
10.72
-15.98
30.91
02
BK(บึงกาฬ)
50
฿50.00
9.30
16.87
6.13
-1.59
30.72
11
LP(ลำปาง)
51
฿51.00
11.09
18.65
6.09
-5.19
30.64
07
KK(ขอนแก่น)
52
฿52.00
11.08
16.98
8.53
-6.21
30.37
07
SR(สุรินทร์)
53
฿53.00
14.50
17.51
10.98
-12.66
30.33
01
CT(อุดร)
54
฿54.00
11.51
16.95
11.55
-10.06
29.95
05
PL(พิษณุโลก)
55
฿55.00
13.87
17.71
9.28
-11.14
29.72
06
PL(พิษณุโลก)
56
฿56.00
10.96
15.58
8.55
-5.38
29.70
04
KP(กำแพงเพชร)
57
฿57.00
20.41
18.29
10.45
-19.68
29.46
07
GS(ร้อยเอ็ด)
58
฿58.00
13.14
19.13
7.56
-10.76
29.06
01
PL(พิษณุโลก)
59
฿59.00
12.80
18.27
9.31
-11.86
28.52
06
SB(สระบุรี)
60
฿60.00
14.06
12.85
8.75
-7.28
28.38
06
NW(นครสวรรค์)
61
฿61.00
13.21
12.81
8.25
-6.26
28.02
08
DG(มหาสารคาม)
62
฿62.00
10.75
15.68
8.58
-7.25
27.76
07
CT(อุดร)
63
฿63.00
16.05
18.58
10.35
-17.52
27.46
08
PL(พิษณุโลก)
64
฿64.00
14.28
12.20
10.47
-9.99
26.96
03
MP(เมืองพล)
65
฿65.00
7.77
17.39
4.47
-2.71
26.92
03
PB(เพชรบูรณ์)
66
฿66.00
16.70
19.56
7.39
-16.86
26.79
03
MH(มุกดาหาร)
67
฿67.00
13.24
14.30
9.95
-10.75
26.74
08
CT(อุดร)
68
฿68.00
18.09
13.89
11.52
-17.41
26.09
02
KR(โคราช)
69
฿69.00
10.30
16.34
9.25
-9.95
25.94
07
DG(มหาสารคาม)
70
฿70.00
15.52
15.24
9.77
-14.77
25.76
01
KB(กบินทร์บุรี)
71
฿71.00
8.35
16.06
1.24
.00
25.65
01
BK(บึงกาฬ)
72
฿72.00
8.54
14.50
6.73
-4.16
25.61
02
MP(เมืองพล)
73
฿73.00
8.26
19.29
5.18
-7.65
25.08
04
GS(ร้อยเอ็ด)
74
฿74.00
11.45
20.09
6.84
-13.51
24.87
03
UB(อุบลราชธานี)
75
฿75.00
16.54
16.16
12.15
-19.99
24.86
07
PL(พิษณุโลก)
76
฿76.00
12.47
13.18
9.88
-11.50
24.03
01
KP(กำแพงเพชร)
77
฿77.00
8.22
22.80
5.09
-13.93
22.18
02
CT(อุดร)
78
฿78.00
10.74
16.03
8.22
-13.04
21.96
02
NW(นครสวรรค์)
79
฿79.00
11.58
13.45
9.29
-12.44
21.88
05
LC(เลย)
80
฿80.00
8.84
15.47
8.31
-10.83
21.78
01
LC(เลย)
81
฿81.00
13.26
14.52
10.85
-18.11
20.53
02
PL(พิษณุโลก)
82
฿82.00
13.13
15.52
9.34
-19.99
18.00
02
GS(ร้อยเอ็ด)
83
฿83.00
12.97
15.75
8.07
-19.41
17.39
05
NW(นครสวรรค์)
84
฿84.00
9.81
12.42
7.55
-12.80
16.98
01
NW(นครสวรรค์)
85
฿85.00
4.78
12.98
8.59
-10.26
16.09
02
PB(เพชรบูรณ์)
86
฿86.00
7.72
16.14
8.00
-16.17
15.69
04
NW(นครสวรรค์)
87
฿87.00
10.80
10.31
9.19
-14.78
15.52
01
MH(มุกดาหาร)
88
฿88.00
13.50
15.32
9.85
-23.18
15.49
04
PB(เพชรบูรณ์)
89
฿89.00
14.23
15.29
5.65
-21.15
14.02
03
BK(บึงกาฬ)
90
฿90.00
3.14
8.70
.37
.00
12.21
04
SB(สระบุรี)
91
฿91.00
10.02
13.76
5.27
-17.10
11.95
09
SK(สกลนคร)
92
฿92.00
17.62
13.61
8.98
-28.68
11.52
04
MH(มุกดาหาร)
93
฿93.00
15.49
10.62
7.38
-22.60
10.89
06
KR(โคราช)
94
฿94.00
8.27
14.61
5.20
-17.61
10.47
03
KK(ขอนแก่น)
95
฿95.00
14.61
11.75
8.40
-25.72
9.05
05
PB(เพชรบูรณ์)
96
฿96.00
8.70
12.53
3.97
-16.40
8.81
03
KP(กำแพงเพชร)
97
฿97.00
13.63
9.83
7.10
-23.83
6.73
03
GS(ร้อยเอ็ด)
98
฿98.00
14.01
9.99
9.32
-29.47
3.84