ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
03
LC(เลย)
1
฿1.00
31.44
20.00
25.40
-2.26
74.57
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
32.05
19.03
25.01
-4.69
71.40
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
31.11
20.02
20.95
-1.45
70.63
04
LC(เลย)
4
฿4.00
28.03
20.26
21.39
-2.30
67.39
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
32.84
19.30
18.86
-7.02
63.98
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
30.31
15.62
21.68
-10.13
57.48
06
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
25.83
17.78
19.36
-5.65
57.32
09
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
25.37
20.05
14.17
-4.22
55.37
03
CT(อุดร)
9
฿9.00
23.32
19.22
16.55
-4.74
54.35
07
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
20.87
20.34
14.87
-1.85
54.23
10
CT(อุดร)
11
฿11.00
24.58
19.12
14.67
-6.81
51.56
05
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
20.57
20.25
14.02
-4.97
49.87
02
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
19.50
23.67
12.89
-6.77
49.29
11
CT(อุดร)
14
฿14.00
17.46
19.95
14.45
-3.16
48.70
02
LP(ลำปาง)
15
฿15.00
16.86
20.09
13.27
-2.49
47.72
04
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
19.26
18.71
15.79
-6.52
47.24
06
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
23.58
18.70
13.76
-9.08
46.96
01
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
18.75
18.37
14.05
-5.24
45.93
07
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
22.58
17.71
13.42
-9.21
44.50
05
SR(สุรินทร์)
20
฿20.00
21.14
17.25
15.38
-9.37
44.41
02
KP(กำแพงเพชร)
21
฿21.00
23.69
21.68
11.27
-12.39
44.24
08
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
13.09
19.12
13.80
-2.33
43.69
03
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
19.39
17.64
15.46
-10.44
42.05
02
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
22.50
17.76
12.84
-11.28
41.82
02
UT(อุตรดิตถ์)
25
฿25.00
19.32
15.73
14.30
-8.05
41.29
08
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
16.68
20.49
10.54
-7.30
40.42
03
KB(กบินทร์บุรี)
27
฿27.00
17.07
19.94
3.40
.00
40.42
07
LC(เลย)
28
฿28.00
17.54
18.26
12.73
-8.22
40.32
02
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
19.98
17.51
15.34
-13.36
39.47
01
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
13.33
17.00
13.60
-4.69
39.25
10
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
19.03
18.65
15.61
-14.36
38.93
02
KB(กบินทร์บุรี)
32
฿32.00
15.56
19.94
3.32
.00
38.82
05
SK(สกลนคร)
33
฿33.00
20.79
18.09
13.33
-13.99
38.22
09
MP(เมืองพล)
34
฿34.00
18.56
19.05
9.31
-8.86
38.07
06
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
18.04
15.74
13.87
-9.69
37.96
09
DG(มหาสารคาม)
36
฿36.00
11.28
19.60
9.62
-3.05
37.45
02
SR(สุรินทร์)
37
฿37.00
20.72
15.77
13.88
-13.72
36.64
01
KK(ขอนแก่น)
38
฿38.00
18.04
16.36
11.61
-9.42
36.59
04
SK(สกลนคร)
39
฿39.00
14.16
19.38
8.55
-7.29
34.80
05
KK(ขอนแก่น)
40
฿40.00
16.03
16.10
11.87
-9.34
34.66
06
UB(อุบลราชธานี)
41
฿41.00
15.33
16.87
12.19
-10.41
33.97
04
UT(อุตรดิตถ์)
42
฿42.00
16.49
16.56
11.30
-10.62
33.73
01
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
16.14
18.04
10.84
-11.42
33.60
01
SB(สระบุรี)
44
฿44.00
11.00
18.04
8.85
-4.34
33.55
06
KK(ขอนแก่น)
45
฿45.00
16.68
15.24
11.23
-9.63
33.52
01
MP(เมืองพล)
46
฿46.00
12.36
19.54
8.51
-8.36
32.05
01
PB(เพชรบูรณ์)
47
฿47.00
16.81
16.01
11.52
-12.69
31.65
01
LP(ลำปาง)
48
฿48.00
12.23
19.79
7.88
-8.65
31.25