ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
27.75
26.17
19.23
-5.96
67.19
LC(เลย)
2
฿2.00
24.43
26.54
17.98
-6.32
62.63
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
22.09
28.34
14.25
-3.59
61.10
CT(อุดร)
4
฿4.00
22.28
24.83
15.57
-9.58
53.10
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
21.09
24.56
15.71
-10.36
51.01
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
19.21
24.86
15.33
-9.72
49.69
KB(กบินทร์บุรี)
7
฿7.00
17.36
28.47
3.18
.00
49.01
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
22.10
25.31
12.85
-13.19
47.07
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
15.24
26.64
11.10
-11.54
41.44
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
17.47
21.99
11.81
-11.61
39.66
BK(บึงกาฬ)
11
฿11.00
9.70
22.53
6.43
-2.80
35.86
MP(เมืองพล)
12
฿12.00
12.14
25.93
7.21
-9.50
35.78
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
14.75
21.02
10.94
-14.71
32.01
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
14.67
23.23
8.35
-15.81
30.44
KP(กำแพงเพชร)
15
฿15.00
15.92
25.31
8.78
-21.16
28.84
NW(นครสวรรค์)
16
฿16.00
11.47
17.85
9.80
-11.37
27.75
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
13.62
23.34
8.44
-21.86
23.55
MH(มุกดาหาร)
18
฿18.00
13.61
18.48
9.65
-19.24
22.50
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
13.49
16.90
8.08
-20.84
17.62
KR(โคราช)
20
฿20.00
10.03
20.38
6.88
-25.58
11.71