คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
04/04/2565
29/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
DG(มหาสารคาม)
86
฿86.00
10.78
30.00
11.04
-37.10
14.72
01
MH(มุกดาหาร)
86
฿86.00
14.03
13.88
8.70
-21.89
14.72
07
DG(มหาสารคาม)
87
฿87.00
8.11
14.68
8.48
-16.68
14.59
05
LC(เลย)
88
฿88.00
4.30
14.72
7.94
-13.10
13.86
04
SB(สระบุรี)
89
฿89.00
12.49
12.40
5.00
-16.13
13.76
06
KR(โคราช)
90
฿90.00
7.03
18.97
5.39
-18.45
12.94
02
PB(เพชรบูรณ์)
91
฿91.00
6.50
16.24
7.81
-17.70
12.85
03
PL(พิษณุโลก)
92
฿92.00
19.44
12.28
7.84
-29.66
9.90
03
KK(ขอนแก่น)
93
฿93.00
11.96
14.66
8.87
-27.06
8.43
01
NW(นครสวรรค์)
94
฿94.00
1.08
11.20
9.03
-13.56
7.75
02
PL(พิษณุโลก)
95
฿95.00
4.33
12.45
7.36
-19.56
4.58
07
MP(เมืองพล)
96
฿96.00
7.55
13.16
4.38
-21.79
3.30
04
NW(นครสวรรค์)
97
฿97.00
3.22
7.84
11.32
-20.39
1.99
05
NW(นครสวรรค์)
98
฿98.00
.00
11.10
7.07
-16.40
1.77
03
GS(ร้อยเอ็ด)
99
฿99.00
14.53
11.44
9.20
-33.74
1.43
03
KP(กำแพงเพชร)
100
฿100.00
8.64
10.70
7.48
-28.09
-1.27
06
DG(มหาสารคาม)
101
฿101.00
.00
15.01
4.42
-22.62
-3.19
03
SB(สระบุรี)
102
฿102.00
15.17
9.57
7.10
-36.83
-4.99
06
GS(ร้อยเอ็ด)
103
฿103.00
7.04
20.67
4.54
-39.43
-7.18
02
MH(มุกดาหาร)
104
฿104.00
1.08
12.68
6.37
-27.60
-7.47
07
KR(โคราช)
105
฿105.00
.00
15.62
5.16
-31.04
-10.26
09
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
15.20
5.23
6.67
-44.93
-17.83
03
KR(โคราช)
107
฿107.00
11.40
9.29
4.34
-53.85
-28.82
05
KP(กำแพงเพชร)
108
฿108.00
.00
14.57
3.94
-59.01
-40.50