คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
04/04/2565
29/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
04
UT(อุตรดิตถ์)
42
฿42.00
17.29
18.76
11.61
-10.71
36.95
07
LC(เลย)
43
฿43.00
14.05
18.37
12.48
-8.98
35.92
02
SK(สกลนคร)
44
฿44.00
15.20
16.24
12.26
-9.73
33.97
02
UB(อุบลราชธานี)
45
฿45.00
16.79
17.58
13.36
-13.84
33.89
11
LP(ลำปาง)
46
฿46.00
14.05
18.15
6.35
-4.98
33.57
02
NW(นครสวรรค์)
47
฿47.00
21.70
15.13
11.51
-14.78
33.56
06
PL(พิษณุโลก)
48
฿48.00
18.92
13.39
7.74
-7.22
32.83
03
MH(มุกดาหาร)
49
฿49.00
20.05
14.08
10.96
-13.30
31.79
10
PL(พิษณุโลก)
50
฿50.00
10.85
18.04
14.19
-11.66
31.42
06
SB(สระบุรี)
51
฿51.00
16.21
13.40
10.54
-9.77
30.38
02
MP(เมืองพล)
52
฿52.00
12.48
18.40
5.31
-6.31
29.88
02
CT(อุดร)
53
฿53.00
16.30
16.07
8.51
-11.02
29.86
01
PB(เพชรบูรณ์)
54
฿54.00
12.98
17.60
11.68
-12.44
29.82
01
BK(บึงกาฬ)
55
฿55.00
15.68
12.91
7.68
-6.62
29.65
05
KK(ขอนแก่น)
56
฿56.00
8.67
18.16
12.24
-9.88
29.19
02
KB(กบินทร์บุรี)
57
฿57.00
4.36
20.57
3.74
.00
28.67
07
GS(ร้อยเอ็ด)
58
฿58.00
11.90
19.23
7.21
-10.15
28.19
03
BK(บึงกาฬ)
59
฿59.00
6.53
20.57
1.05
.00
28.15
01
CT(อุดร)
60
฿60.00
10.86
17.98
11.75
-12.47
28.12
01
KP(กำแพงเพชร)
61
฿61.00
5.92
20.72
5.11
-4.79
26.96
01
UB(อุบลราชธานี)
62
฿62.00
6.50
14.73
12.46
-6.83
26.86
01
LC(เลย)
63
฿63.00
23.43
13.60
10.03
-20.40
26.66
01
KB(กบินทร์บุรี)
64
฿64.00
3.78
20.57
1.95
.00
26.30
08
DG(มหาสารคาม)
65
฿65.00
8.66
16.69
8.57
-8.22
25.70
01
LP(ลำปาง)
66
฿66.00
5.45
20.47
7.18
-8.02
25.08
04
PB(เพชรบูรณ์)
67
฿67.00
19.52
15.63
6.36
-16.53
24.98
04
KP(กำแพงเพชร)
68
฿68.00
11.97
19.51
9.40
-16.15
24.73
05
SK(สกลนคร)
69
฿69.00
2.17
19.52
12.76
-9.98
24.47
06
KK(ขอนแก่น)
70
฿70.00
8.61
15.58
11.04
-12.08
23.15
03
UB(อุบลราชธานี)
71
฿71.00
16.76
15.85
11.84
-21.42
23.03
04
MH(มุกดาหาร)
72
฿72.00
24.96
8.55
8.00
-19.18
22.33
07
PL(พิษณุโลก)
73
฿73.00
14.04
11.60
9.86
-13.36
22.14
06
NW(นครสวรรค์)
74
฿74.00
7.62
11.94
10.03
-8.49
21.10
09
SK(สกลนคร)
75
฿75.00
21.20
15.53
8.34
-24.23
20.84
01
SR(สุรินทร์)
76
฿76.00
5.43
17.81
9.45
-12.17
20.52
07
SR(สุรินทร์)
77
฿77.00
7.03
16.15
9.21
-12.31
20.08
02
GS(ร้อยเอ็ด)
78
฿78.00
13.50
17.98
7.88
-19.33
20.03
02
KR(โคราช)
79
฿79.00
7.54
14.03
8.47
-10.62
19.42
03
MP(เมืองพล)
80
฿80.00
3.23
15.50
4.31
-4.03
19.01
07
KK(ขอนแก่น)
81
฿81.00
.00
18.38
7.98
-8.44
17.92
04
GS(ร้อยเอ็ด)
82
฿82.00
2.15
20.97
6.58
-11.96
17.74
09
PL(พิษณุโลก)
83
฿83.00
19.39
12.28
8.40
-23.31
16.76
08
PL(พิษณุโลก)
84
฿84.00
7.53
11.34
9.81
-13.02
15.66
05
PB(เพชรบูรณ์)
85
฿85.00
8.07
16.19
4.51
-13.79
14.98