ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
04/04/2565
29/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
04
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
21.34
22.49
-1.81
82.02
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
39.98
20.68
22.24
-1.41
81.49
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
40.00
20.81
24.88
-4.66
81.03
03
LC(เลย)
4
฿4.00
33.59
20.02
24.22
-1.70
76.13
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
37.62
19.54
19.14
-5.73
70.57
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
40.00
16.93
23.06
-10.66
69.33
07
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
33.62
19.89
14.25
-1.30
66.46
06
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
29.66
18.94
20.24
-6.53
62.31
02
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
37.94
17.29
17.45
-11.50
61.18
10
CT(อุดร)
10
฿10.00
27.09
21.31
14.40
-5.91
56.89
03
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
30.79
24.03
9.80
-8.55
56.07
02
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
28.04
18.38
16.35
-7.58
55.19
02
LP(ลำปาง)
13
฿13.00
21.18
20.58
13.77
-2.75
52.78
09
LP(ลำปาง)
14
฿14.00
19.51
21.46
15.20
-4.16
52.01
05
DG(มหาสารคาม)
15
฿15.00
14.58
26.90
14.62
-4.43
51.67
07
CT(อุดร)
16
฿16.00
26.02
27.36
10.95
-14.41
49.92
07
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
25.49
19.02
13.65
-9.75
48.41
02
DG(มหาสารคาม)
18
฿18.00
21.64
19.43
12.08
-5.01
48.14
07
SK(สกลนคร)
19
฿19.00
31.99
16.87
12.13
-13.06
47.93
04
SR(สุรินทร์)
20
฿20.00
21.64
16.95
16.30
-6.99
47.90
02
KP(กำแพงเพชร)
21
฿21.00
20.56
21.25
12.43
-6.54
47.70
11
CT(อุดร)
22
฿22.00
15.72
20.06
14.59
-2.71
47.66
05
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
21.70
16.88
17.09
-8.01
47.66
04
SK(สกลนคร)
23
฿23.00
22.69
20.93
8.49
-4.55
47.56
01
UT(อุตรดิตถ์)
24
฿24.00
18.29
18.71
14.94
-5.38
46.56
03
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
20.57
18.61
16.29
-10.32
45.15
05
PL(พิษณุโลก)
26
฿26.00
29.09
16.06
10.02
-10.95
44.22
08
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
17.29
21.70
11.66
-7.54
43.11
03
CT(อุดร)
28
฿28.00
15.67
17.27
15.50
-5.51
42.93
09
DG(มหาสารคาม)
29
฿29.00
16.70
18.87
10.97
-3.98
42.56
06
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
18.90
17.61
11.77
-6.61
41.67
06
SR(สุรินทร์)
31
฿31.00
19.47
17.55
15.14
-10.51
41.65
02
BK(บึงกาฬ)
32
฿32.00
18.40
17.43
7.87
-2.76
40.94
09
MP(เมืองพล)
33
฿33.00
16.21
19.96
10.20
-6.83
39.54
08
CT(อุดร)
34
฿34.00
32.55
13.42
12.23
-18.81
39.39
06
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
21.11
16.62
12.23
-10.78
39.18
08
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
11.87
17.07
12.85
-2.79
39.00
01
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
21.10
17.50
10.47
-10.46
38.61
01
SB(สระบุรี)
38
฿38.00
13.99
19.11
10.28
-5.02
38.36
03
KB(กบินทร์บุรี)
39
฿39.00
13.11
20.57
4.58
.00
38.26
01
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
17.26
20.13
9.73
-9.26
37.86
01
MP(เมืองพล)
41
฿41.00
12.94
20.31
9.53
-5.18
37.60