คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
07
MP(เมืองพล)
99
฿99.00
5.96
12.85
3.77
-21.08
1.50
03
GS(ร้อยเอ็ด)
100
฿100.00
12.79
9.51
8.39
-32.92
-2.23
07
KR(โคราช)
101
฿101.00
6.28
14.30
5.03
-27.88
-2.28
03
PL(พิษณุโลก)
102
฿102.00
8.13
10.73
6.14
-28.33
-3.33
09
PL(พิษณุโลก)
103
฿103.00
11.36
7.06
6.56
-28.65
-3.68
02
MH(มุกดาหาร)
104
฿104.00
5.82
10.21
5.91
-26.68
-4.74
03
SB(สระบุรี)
105
฿105.00
14.87
8.14
6.56
-36.54
-6.96
03
DG(มหาสารคาม)
106
฿106.00
9.21
11.40
7.13
-35.14
-7.41
06
GS(ร้อยเอ็ด)
107
฿107.00
7.92
18.78
4.66
-39.75
-8.39
05
KP(กำแพงเพชร)
108
฿108.00
6.86
16.17
4.50
-43.03
-15.50
09
SB(สระบุรี)
109
฿109.00
10.46
.61
5.53
-42.16
-25.56
03
KR(โคราช)
110
฿110.00
9.36
8.19
3.98
-58.06
-36.53