คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
07
CT(อุดร)
49
฿49.00
16.28
20.02
9.66
-15.70
30.26
04
UT(อุตรดิตถ์)
50
฿50.00
14.12
16.53
10.23
-11.49
29.39
07
SK(สกลนคร)
51
฿51.00
17.88
16.42
9.75
-15.02
29.04
01
CT(อุดร)
52
฿52.00
13.21
16.81
10.42
-11.56
28.89
04
KP(กำแพงเพชร)
53
฿53.00
17.15
18.94
9.43
-16.88
28.64
11
LP(ลำปาง)
54
฿54.00
7.88
21.06
5.38
-5.69
28.63
07
SR(สุรินทร์)
55
฿55.00
13.91
16.29
10.32
-12.59
27.94
03
MH(มุกดาหาร)
56
฿56.00
15.91
14.75
9.18
-12.37
27.47
01
KB(กบินทร์บุรี)
57
฿57.00
6.44
19.17
1.49
-.05
27.06
01
KP(กำแพงเพชร)
58
฿58.00
10.96
20.89
5.10
-10.76
26.18
02
CT(อุดร)
59
฿59.00
11.97
17.73
7.91
-12.14
25.47
06
PL(พิษณุโลก)
60
฿60.00
9.36
15.84
7.85
-7.67
25.39
02
KR(โคราช)
61
฿61.00
12.68
15.12
9.05
-11.62
25.22
03
UB(อุบลราชธานี)
62
฿62.00
16.32
16.70
11.16
-19.81
24.37
08
CT(อุดร)
63
฿63.00
17.21
13.68
10.66
-18.10
23.46
01
PL(พิษณุโลก)
64
฿64.00
10.72
16.38
8.12
-11.97
23.25
07
KK(ขอนแก่น)
65
฿65.00
9.30
15.53
7.80
-9.42
23.22
02
MP(เมืองพล)
66
฿66.00
7.88
18.17
4.74
-7.74
23.05
07
GS(ร้อยเอ็ด)
67
฿67.00
10.92
16.96
6.72
-11.69
22.91
03
MP(เมืองพล)
68
฿68.00
7.03
16.01
4.36
-4.92
22.48
08
PL(พิษณุโลก)
69
฿69.00
14.61
11.02
9.64
-12.80
22.48
03
PB(เพชรบูรณ์)
70
฿70.00
13.11
16.64
6.81
-14.38
22.18
05
PL(พิษณุโลก)
71
฿71.00
11.86
14.21
8.08
-12.20
21.95
02
PB(เพชรบูรณ์)
72
฿72.00
11.02
18.24
7.49
-15.01
21.74
08
DG(มหาสารคาม)
73
฿73.00
8.08
15.01
7.64
-9.76
20.97
01
BK(บึงกาฬ)
74
฿74.00
9.22
12.46
6.45
-7.17
20.96
06
SB(สระบุรี)
75
฿75.00
12.52
10.11
7.84
-10.62
19.84
07
DG(มหาสารคาม)
76
฿76.00
11.65
15.19
8.47
-15.48
19.84
03
BK(บึงกาฬ)
77
฿77.00
3.80
14.88
.62
.00
19.29
06
NW(นครสวรรค์)
78
฿78.00
10.57
10.41
7.46
-9.84
18.61
07
PL(พิษณุโลก)
79
฿79.00
12.75
11.26
9.10
-14.52
18.59
05
LC(เลย)
80
฿80.00
9.59
13.97
7.60
-13.04
18.12
04
PB(เพชรบูรณ์)
81
฿81.00
13.18
14.73
5.47
-19.02
14.37
02
NW(นครสวรรค์)
82
฿82.00
9.68
11.66
8.34
-15.43
14.25
01
LC(เลย)
83
฿83.00
11.40
14.11
9.55
-21.05
14.01
01
MH(มุกดาหาร)
84
฿84.00
13.26
13.97
8.54
-22.52
13.25
04
GS(ร้อยเอ็ด)
85
฿85.00
8.46
14.12
5.91
-16.38
12.10
02
PL(พิษณุโลก)
86
฿86.00
10.94
13.56
8.12
-21.07
11.54
09
SK(สกลนคร)
87
฿87.00
14.51
14.57
8.08
-26.63
10.53
01
NW(นครสวรรค์)
88
฿88.00
4.41
12.45
8.03
-14.50
10.38
02
GS(ร้อยเอ็ด)
89
฿89.00
9.94
15.03
7.45
-22.37
10.05
03
KK(ขอนแก่น)
90
฿90.00
16.05
11.40
7.97
-25.91
9.50
06
KR(โคราช)
91
฿91.00
7.48
14.20
4.70
-17.78
8.60
05
NW(นครสวรรค์)
92
฿92.00
7.22
11.97
6.58
-17.47
8.30
05
PB(เพชรบูรณ์)
93
฿93.00
7.75
12.99
3.70
-16.14
8.30
04
MH(มุกดาหาร)
94
฿94.00
13.34
8.83
6.82
-22.57
6.42
04
SB(สระบุรี)
95
฿95.00
8.14
11.85
4.72
-18.54
6.16
04
NW(นครสวรรค์)
96
฿96.00
10.29
5.87
8.34
-20.27
4.23
06
DG(มหาสารคาม)
97
฿97.00
6.44
15.88
4.73
-24.80
2.26
03
KP(กำแพงเพชร)
98
฿98.00
12.53
9.62
6.48
-26.78
1.85