ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
03
LC(เลย)
1
฿1.00
30.49
21.10
24.45
-2.42
73.63
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
30.00
20.02
22.97
-5.02
67.96
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
28.41
20.85
18.68
-1.72
66.22
04
LC(เลย)
4
฿4.00
25.77
21.68
19.83
-2.20
65.08
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
28.37
20.63
17.42
-6.67
59.75
06
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
26.45
18.05
17.70
-6.77
55.44
14
CT(อุดร)
7
฿7.00
27.94
16.73
20.40
-11.05
54.02
09
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
22.58
21.05
12.41
-3.86
52.18
07
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
19.92
20.23
13.71
-2.12
51.74
05
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
21.06
19.95
13.43
-5.57
48.86
02
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
18.82
20.87
12.06
-2.99
48.75
03
CT(อุดร)
12
฿12.00
19.12
20.02
14.85
-5.67
48.32
10
CT(อุดร)
13
฿13.00
20.74
20.78
13.14
-6.42
48.23
05
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
22.97
18.40
14.88
-8.75
47.51
03
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
22.30
19.38
14.82
-9.50
47.00
11
CT(อุดร)
16
฿16.00
14.71
20.97
13.12
-3.12
45.68
08
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
17.10
18.48
13.24
-3.59
45.23
02
DG(มหาสารคาม)
18
฿18.00
18.50
21.32
11.49
-6.18
45.13
02
KP(กำแพงเพชร)
19
฿19.00
22.06
21.75
10.45
-9.57
44.69
01
UT(อุตรดิตถ์)
20
฿20.00
19.64
17.44
13.09
-5.86
44.31
02
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
22.03
18.61
12.03
-10.04
42.64
06
SK(สกลนคร)
22
฿22.00
21.01
17.89
12.50
-8.87
42.53
04
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
18.49
17.66
14.17
-8.24
42.07
07
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
19.61
18.72
12.13
-9.76
40.70
04
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
17.89
20.60
8.46
-6.32
40.62
05
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
20.91
18.81
12.53
-11.75
40.50
01
UB(อุบลราชธานี)
27
฿27.00
17.42
16.32
12.97
-6.52
40.19
02
UT(อุตรดิตถ์)
28
฿28.00
19.16
15.92
13.19
-8.62
39.65
10
PL(พิษณุโลก)
29
฿29.00
18.41
18.75
14.39
-13.37
38.17
08
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
15.53
20.60
9.50
-7.99
37.65
03
KB(กบินทร์บุรี)
31
฿31.00
13.92
20.14
3.57
-.33
37.30
06
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
18.83
16.73
11.77
-11.02
36.31
07
LC(เลย)
33
฿33.00
15.69
17.66
11.88
-9.07
36.16
01
SB(สระบุรี)
34
฿34.00
14.16
17.52
8.56
-5.08
35.15
05
KK(ขอนแก่น)
35
฿35.00
16.67
17.53
11.34
-10.42
35.11
01
KK(ขอนแก่น)
36
฿36.00
18.04
16.52
10.31
-10.22
34.64
09
DG(มหาสารคาม)
37
฿37.00
11.92
17.99
8.92
-4.20
34.63
09
MP(เมืองพล)
38
฿38.00
15.53
17.89
8.78
-8.52
33.68
01
LP(ลำปาง)
39
฿39.00
13.51
21.33
6.91
-8.22
33.52
02
UB(อุบลราชธานี)
40
฿40.00
17.88
16.23
13.68
-14.52
33.28
02
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
18.89
15.13
12.95
-13.88
33.09
01
SR(สุรินทร์)
42
฿42.00
16.39
18.25
10.00
-11.71
32.93
02
KB(กบินทร์บุรี)
43
฿43.00
10.88
18.67
3.15
-.59
32.11
06
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
16.23
15.01
12.98
-12.28
31.94
01
MP(เมืองพล)
45
฿45.00
10.92
19.51
7.86
-7.32
30.98
01
PB(เพชรบูรณ์)
46
฿46.00
16.45
16.75
10.72
-12.98
30.95
02
BK(บึงกาฬ)
47
฿47.00
10.65
16.92
6.11
-2.83
30.86
06
KK(ขอนแก่น)
48
฿48.00
17.25
14.35
10.24
-11.10
30.74