ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
26.54
25.66
17.68
-6.41
63.48
LC(เลย)
2
฿2.00
23.75
26.08
16.75
-6.96
59.62
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
20.85
28.80
12.67
-3.70
58.62
CT(อุดร)
4
฿4.00
20.76
25.04
14.31
-9.95
50.17
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
21.17
23.79
14.72
-10.76
48.92
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
20.41
23.62
14.28
-10.65
47.65
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
21.19
25.00
11.90
-12.07
46.03
KB(กบินทร์บุรี)
8
฿8.00
12.99
27.27
3.22
-.35
43.13
KK(ขอนแก่น)
9
฿9.00
17.67
20.94
10.89
-13.09
36.40
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
14.18
24.16
10.09
-12.23
36.20
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
10.82
23.97
6.74
-9.16
32.37
BK(บึงกาฬ)
12
฿12.00
10.08
20.63
5.89
-4.57
32.04
KP(กำแพงเพชร)
13
฿13.00
15.98
24.69
8.22
-18.45
30.44
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
14.06
22.23
7.82
-14.86
29.24
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
13.73
18.71
9.91
-15.86
26.49
MH(มุกดาหาร)
16
฿16.00
13.81
16.76
8.70
-20.13
19.13
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
9.64
14.30
8.86
-15.55
17.25
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
11.44
19.82
7.57
-23.76
15.06
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
13.75
13.64
7.59
-21.87
13.10
KR(โคราช)
20
฿20.00
10.22
18.62
6.50
-24.81
10.54