คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
02/05/2565
26/04/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
06
KR(โคราช)
86
฿86.00
3.82
10.19
3.74
-19.03
-1.28
02
PL(พิษณุโลก)
87
฿87.00
10.89
6.00
5.44
-23.66
-1.33
03
KP(กำแพงเพชร)
88
฿88.00
17.38
7.08
5.40
-31.31
-1.45
05
PB(เพชรบูรณ์)
89
฿89.00
4.37
7.47
2.87
-18.22
-3.51
07
GS(ร้อยเอ็ด)
90
฿90.00
3.81
4.29
4.16
-15.79
-3.53
07
KR(โคราช)
91
฿91.00
5.45
12.37
4.31
-26.61
-4.48
06
DG(มหาสารคาม)
92
฿92.00
5.43
8.49
3.04
-22.91
-5.95
05
NW(นครสวรรค์)
93
฿93.00
5.96
11.70
4.59
-29.61
-7.36
02
GS(ร้อยเอ็ด)
94
฿94.00
3.83
13.17
6.47
-32.29
-8.82
03
PL(พิษณุโลก)
95
฿95.00
6.57
6.65
4.96
-27.05
-8.87
01
NW(นครสวรรค์)
96
฿96.00
3.25
7.27
6.60
-27.33
-10.21
05
PL(พิษณุโลก)
97
฿97.00
.00
.65
4.19
-16.33
-11.50
08
DG(มหาสารคาม)
98
฿98.00
.00
1.90
4.87
-18.51
-11.74
04
MH(มุกดาหาร)
99
฿99.00
9.81
-.18
4.65
-26.61
-12.33
03
KR(โคราช)
100
฿100.00
7.64
6.16
4.37
-32.61
-14.44
06
GS(ร้อยเอ็ด)
101
฿101.00
5.47
8.87
3.09
-32.61
-15.18
04
GS(ร้อยเอ็ด)
102
฿102.00
6.51
.63
4.21
-26.83
-15.49
02
NW(นครสวรรค์)
103
฿103.00
.00
.60
5.17
-25.36
-19.59
03
GS(ร้อยเอ็ด)
104
฿104.00
10.88
5.39
6.34
-42.91
-20.30
09
PL(พิษณุโลก)
105
฿105.00
4.36
.45
4.27
-32.95
-23.87
02
MH(มุกดาหาร)
106
฿106.00
6.55
1.86
3.59
-37.01
-25.01
03
DG(มหาสารคาม)
107
฿107.00
7.61
4.64
5.15
-45.82
-28.42
04
NW(นครสวรรค์)
108
฿108.00
2.17
-3.64
5.92
-36.48
-32.03
09
SB(สระบุรี)
109
฿109.00
8.67
-5.93
4.34
-44.54
-37.46