คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
02/05/2565
26/04/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
01
UB(อุบลราชธานี)
42
฿42.00
19.66
8.99
9.92
-11.57
27.00
01
PB(เพชรบูรณ์)
43
฿43.00
19.61
12.23
8.97
-13.84
26.97
02
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
18.43
11.90
11.52
-16.09
25.76
06
SR(สุรินทร์)
45
฿45.00
18.53
12.45
12.02
-19.02
23.98
02
BK(บึงกาฬ)
46
฿46.00
11.99
12.21
5.78
-6.15
23.83
09
MP(เมืองพล)
47
฿47.00
12.47
12.39
7.03
-8.28
23.61
01
SB(สระบุรี)
48
฿48.00
14.68
9.30
6.96
-7.57
23.37
07
SR(สุรินทร์)
49
฿49.00
17.98
10.22
8.05
-13.11
23.14
09
DG(มหาสารคาม)
50
฿50.00
13.56
9.82
6.80
-7.59
22.59
03
UB(อุบลราชธานี)
51
฿51.00
16.84
15.17
9.33
-19.32
22.02
02
UT(อุตรดิตถ์)
52
฿52.00
11.97
10.82
9.55
-10.76
21.58
03
KB(กบินทร์บุรี)
53
฿53.00
4.33
15.00
3.53
-1.61
21.25
08
CT(อุดร)
54
฿54.00
24.96
7.00
8.15
-19.61
20.50
01
KB(กบินทร์บุรี)
55
฿55.00
.00
19.26
1.49
-.25
20.50
02
CT(อุดร)
56
฿56.00
9.83
14.78
6.19
-11.48
19.32
01
MH(มุกดาหาร)
57
฿57.00
20.60
12.14
6.09
-19.67
19.16
07
SK(สกลนคร)
58
฿58.00
13.56
12.05
7.64
-14.48
18.77
07
LC(เลย)
59
฿59.00
11.97
8.69
9.55
-12.02
18.19
02
MP(เมืองพล)
60
฿60.00
10.32
12.51
4.13
-9.05
17.91
06
PL(พิษณุโลก)
61
฿61.00
6.50
15.26
6.64
-13.44
14.96
06
KK(ขอนแก่น)
62
฿62.00
16.88
4.21
6.98
-15.12
12.95
01
MP(เมืองพล)
63
฿63.00
3.28
10.38
5.44
-7.01
12.09
04
PB(เพชรบูรณ์)
64
฿64.00
14.13
6.61
4.85
-14.17
11.42
01
PL(พิษณุโลก)
65
฿65.00
14.18
5.12
6.09
-14.98
10.41
03
MP(เมืองพล)
66
฿66.00
5.43
11.45
4.16
-11.20
9.84
04
UT(อุตรดิตถ์)
67
฿67.00
8.69
8.83
6.60
-14.46
9.66
07
PL(พิษณุโลก)
68
฿68.00
18.51
5.54
7.73
-22.57
9.21
05
LC(เลย)
69
฿69.00
15.19
5.85
6.63
-18.95
8.72
03
KK(ขอนแก่น)
70
฿70.00
18.98
8.14
7.42
-26.90
7.64
02
UB(อุบลราชธานี)
71
฿71.00
10.87
5.39
9.10
-18.92
6.44
02
KB(กบินทร์บุรี)
72
฿72.00
.00
6.33
2.44
-3.18
5.59
03
PB(เพชรบูรณ์)
73
฿73.00
8.75
2.78
5.39
-12.01
4.91
07
DG(มหาสารคาม)
74
฿74.00
5.44
10.33
5.22
-16.29
4.70
05
KP(กำแพงเพชร)
75
฿75.00
10.84
15.15
3.81
-25.23
4.57
06
SB(สระบุรี)
76
฿76.00
16.28
.61
6.00
-19.88
3.01
07
KK(ขอนแก่น)
77
฿77.00
4.34
11.20
6.21
-18.82
2.93
01
LC(เลย)
78
฿78.00
13.58
8.80
6.88
-26.77
2.49
01
BK(บึงกาฬ)
79
฿79.00
9.82
1.79
4.82
-15.65
.78
09
SK(สกลนคร)
80
฿80.00
7.07
10.65
5.63
-23.03
.32
03
SB(สระบุรี)
81
฿81.00
22.85
4.11
5.61
-32.39
.18
07
MP(เมืองพล)
82
฿82.00
7.10
7.50
2.80
-17.45
-.05
04
SB(สระบุรี)
83
฿83.00
11.39
6.20
3.94
-21.76
-.23
06
NW(นครสวรรค์)
84
฿84.00
9.26
3.81
6.07
-19.95
-.81
08
PL(พิษณุโลก)
85
฿85.00
9.79
3.47
6.53
-20.61
-.82