ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
02/05/2565
26/04/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
17.94
23.79
-3.00
78.73
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
40.00
18.45
20.82
-5.61
73.66
04
LC(เลย)
3
฿3.00
40.00
18.86
16.73
-1.98
73.61
03
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
36.56
18.30
15.71
-4.96
65.61
05
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
40.00
16.75
14.49
-7.74
63.50
04
SK(สกลนคร)
6
฿6.00
35.32
18.35
9.51
-4.72
58.46
09
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
34.24
17.81
9.02
-2.82
58.25
01
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
40.00
12.10
13.10
-7.35
57.85
03
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
30.44
19.11
14.56
-6.90
57.21
06
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
39.05
13.35
13.77
-9.47
56.70
05
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
39.08
12.19
12.31
-8.00
55.58
08
UB(อุบลราชธานี)
12
฿12.00
35.95
12.44
11.75
-7.21
52.93
04
LP(ลำปาง)
13
฿13.00
26.10
16.38
12.78
-2.40
52.86
02
LP(ลำปาง)
14
฿14.00
29.93
17.33
9.13
-4.42
51.97
04
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
34.36
14.58
13.01
-11.88
50.07
07
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
26.12
14.49
11.39
-3.73
48.27
02
KP(กำแพงเพชร)
17
฿17.00
22.75
18.53
10.27
-5.03
46.52
01
LP(ลำปาง)
18
฿18.00
27.68
19.88
4.84
-6.92
45.48
01
SR(สุรินทร์)
19
฿19.00
28.28
14.71
9.51
-11.06
41.44
07
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
21.76
17.74
9.57
-10.12
38.95
02
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
17.41
18.22
9.89
-7.53
37.99
14
CT(อุดร)
22
฿22.00
19.56
15.85
16.42
-14.35
37.48
06
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
25.57
13.22
11.39
-12.98
37.20
05
KK(ขอนแก่น)
24
฿24.00
23.91
16.46
9.77
-13.21
36.93
07
CT(อุดร)
25
฿25.00
24.98
15.52
7.85
-11.56
36.79
06
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
22.28
13.06
10.46
-9.10
36.70
01
KP(กำแพงเพชร)
27
฿27.00
20.62
14.17
5.29
-5.19
34.89
01
KK(ขอนแก่น)
28
฿28.00
27.72
10.72
7.22
-10.83
34.83
02
PB(เพชรบูรณ์)
28
฿28.00
25.58
13.82
5.64
-10.21
34.83
03
CT(อุดร)
29
฿29.00
16.34
15.77
10.03
-7.58
34.56
10
CT(อุดร)
30
฿30.00
14.74
15.97
9.26
-6.04
33.93
08
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
23.38
12.22
6.84
-9.84
32.60
02
KR(โคราช)
32
฿32.00
24.50
12.65
10.04
-14.66
32.53
02
DG(มหาสารคาม)
33
฿33.00
16.31
12.62
8.79
-5.72
32.00
03
MH(มุกดาหาร)
34
฿34.00
31.03
9.03
7.34
-15.63
31.77
11
LP(ลำปาง)
35
฿35.00
4.33
30.00
4.26
-7.22
31.37
03
BK(บึงกาฬ)
36
฿36.00
9.25
20.61
1.20
.00
31.06
10
PL(พิษณุโลก)
37
฿37.00
17.36
10.60
11.27
-9.86
29.37
01
CT(อุดร)
38
฿38.00
24.42
11.72
7.40
-14.62
28.92
04
KP(กำแพงเพชร)
39
฿39.00
15.79
15.85
7.29
-10.51
28.42
11
CT(อุดร)
40
฿40.00
5.45
17.42
8.77
-3.54
28.10
05
SK(สกลนคร)
41
฿41.00
14.73
12.54
9.46
-9.19
27.54