ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
29.66
29.22
22.16
-2.03
79.00
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
26.43
26.73
19.27
-5.21
67.22
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
21.48
28.54
16.77
-3.13
63.66
LC(เลย)
4
฿4.00
22.58
26.96
16.24
-5.13
60.64
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
23.04
26.33
16.02
-5.48
59.90
LP(ลำปาง)
6
฿6.00
21.51
27.69
16.09
-5.86
59.43
CT(อุดร)
7
฿7.00
20.91
26.76
14.72
-9.22
53.17
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
21.57
24.94
16.96
-10.87
52.60
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
21.37
24.43
16.78
-10.22
52.36
KP(กำแพงเพชร)
10
฿10.00
19.73
24.64
14.06
-8.63
49.80
MD(มุกดาหาร)
11
฿11.00
27.15
22.30
16.12
-23.37
42.20
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
18.52
23.85
12.84
-13.98
41.22
KK(ขอนแก่น)
13
฿13.00
12.44
23.86
10.66
-8.31
38.66
CB(ชลบุรี)
14
฿14.00
17.38
22.84
10.60
-16.09
34.73
SB(สระบุรี)
15
฿15.00
16.94
23.38
12.28
-18.53
34.07
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
12.73
21.65
9.61
-15.66
28.33
NR(ด่านขุนทด)
17
฿17.00
13.20
18.79
8.67
-14.01
26.65
KR(โคราช)
18
฿18.00
14.25
18.19
8.92
-19.24
22.12
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
11.19
20.18
8.91
-21.34
18.95