ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
30/04/2561
24/04/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
19.37
30.00
-1.67
87.70
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
40.00
20.02
21.82
-.17
81.67
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
35.66
19.67
24.44
-.07
79.70
01
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
36.68
18.91
22.96
-.95
77.60
07
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
40.00
19.13
21.57
-3.76
76.94
04
MD(มุกดาหาร)
6
฿6.00
40.00
25.03
16.00
-4.11
76.92
02
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
40.00
18.77
19.19
-1.58
76.38
02
MD(มุกดาหาร)
8
฿8.00
40.00
30.00
16.00
-13.56
72.44
11
CT(อุดร)
9
฿9.00
40.00
20.13
17.31
-5.42
72.02
02
CT(อุดร)
10
฿10.00
37.75
20.60
16.09
-5.55
68.89
04
LC(เลย)
11
฿11.00
37.38
18.43
16.69
-4.19
68.31
01
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
39.84
16.69
18.13
-8.55
66.11
03
LC(เลย)
13
฿13.00
31.75
18.06
18.34
-2.15
66.00
01
UT(อุตรดิตถ์)
14
฿14.00
32.44
18.17
17.48
-2.49
65.60
05
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
33.15
18.19
18.07
-4.02
65.39
05
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
28.22
19.45
18.27
-1.08
64.86
05
MD(มุกดาหาร)
17
฿17.00
36.67
24.48
19.72
-16.36
64.51
06
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
33.85
18.09
20.27
-8.54
63.67
03
MD(มุกดาหาร)
19
฿19.00
40.00
19.00
30.00
-26.10
62.90
03
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
31.02
17.65
17.69
-4.15
62.21
08
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
28.20
19.71
16.27
-2.00
62.18
05
PB(เพชรบูรณ์)
22
฿22.00
30.68
19.13
16.38
-4.23
61.96
07
LC(เลย)
23
฿23.00
36.66
15.66
13.10
-3.61
61.81
09
PL(พิษณุโลก)
24
฿24.00
33.15
17.61
17.67
-9.67
58.76
01
MD(มุกดาหาร)
25
฿25.00
40.00
15.84
12.31
-9.42
58.73
02
PB(เพชรบูรณ์)
26
฿26.00
27.51
18.31
15.69
-2.96
58.55
03
UT(อุตรดิตถ์)
27
฿27.00
26.09
17.04
19.12
-3.85
58.40
04
PB(เพชรบูรณ์)
28
฿28.00
26.09
19.10
15.86
-4.23
56.82
10
PL(พิษณุโลก)
29
฿29.00
28.22
17.43
18.21
-7.24
56.62
07
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
24.70
18.56
18.32
-4.99
56.59
01
CT(อุดร)
31
฿31.00
31.39
17.17
14.41
-7.47
55.50
09
LP(ลำปาง)
32
฿32.00
32.44
18.82
15.81
-12.43
54.64
08
CT(อุดร)
33
฿33.00
30.69
15.36
14.79
-6.54
54.30
03
CT(อุดร)
34
฿34.00
28.91
16.67
15.38
-6.68
54.28
02
SK(สกลนคร)
35
฿35.00
21.87
19.43
16.85
-4.16
53.99
06
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
27.51
16.91
17.90
-10.11
52.21
03
UB(อุบลราชธานี)
37
฿37.00
33.86
15.52
13.53
-10.98
51.93
03
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
29.97
15.45
17.72
-11.38
51.76
08
PL(พิษณุโลก)
39
฿39.00
28.22
14.35
16.25
-8.70
50.12
09
SK(สกลนคร)
40
฿40.00
18.34
19.07
15.75
-3.18
49.98
02
UB(อุบลราชธานี)
41
฿41.00
26.81
16.74
14.10
-7.73
49.92
02
KP(กำแพงเพชร)
42
฿42.00
19.39
18.65
14.82
-3.64
49.22