ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
30/04/2561
24/04/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
25.32
23.51
-1.97
86.86
MD(มุกดาหาร)
2
฿2.00
40.00
30.00
22.43
-16.22
76.21
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
34.75
23.71
20.87
-6.25
73.08
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
34.16
25.16
17.84
-6.01
71.15
LC(เลย)
5
฿5.00
34.18
23.25
16.81
-6.09
68.15
PB(เพชรบูรณ์)
6
฿6.00
29.10
23.29
17.21
-6.32
63.28
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
21.46
25.47
17.28
-2.86
61.35
CT(อุดร)
8
฿8.00
29.07
24.34
15.63
-9.03
60.01
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
30.86
21.39
19.06
-12.08
59.23
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
32.12
20.72
16.18
-11.39
57.63
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
26.50
20.97
14.69
-10.12
52.04
CB(ชลบุรี)
12
฿12.00
32.35
16.23
9.20
-13.98
43.80
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
16.93
20.11
13.54
-15.12
35.46
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
16.60
23.99
12.98
-19.00
34.57
KK(ขอนแก่น)
15
฿15.00
17.41
17.90
8.68
-10.67
33.32
GS(ร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
18.22
20.18
9.05
-20.01
27.44
MP(เมืองพล)
17
฿17.00
16.33
17.57
9.85
-16.78
26.97
KR(โคราช)
18
฿18.00
16.12
15.99
9.76
-20.05
21.82
NR(ด่านขุนทด)
19
฿19.00
8.95
11.76
8.35
-18.75
10.31