ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
35.58
25.48
26.41
-.63
86.83
01
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
31.40
24.70
21.97
-2.71
75.36
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
26.68
25.94
21.31
-.59
73.34
01
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
25.75
26.12
21.28
-1.71
71.44
03
LC(เลย)
5
฿5.00
26.27
26.09
19.94
-1.45
70.85
01
SB(สระบุรี)
6
฿6.00
27.87
26.17
16.01
-3.09
66.96
09
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
25.80
24.32
19.41
-3.60
65.93
06
PL(พิษณุโลก)
8
฿8.00
28.68
22.98
21.41
-7.27
65.81
02
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
25.18
25.12
17.18
-2.31
65.17
04
LP(ลำปาง)
10
฿10.00
22.93
26.10
19.31
-3.18
65.15
04
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
24.38
25.30
16.52
-1.09
65.11
03
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
26.45
24.16
18.04
-5.50
63.16
08
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
22.00
25.59
16.47
-1.52
62.54
01
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
23.37
22.79
18.34
-2.98
61.53
07
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
24.08
22.79
17.53
-4.38
60.01
11
CT(อุดร)
16
฿16.00
22.73
23.62
18.95
-5.34
59.96
09
PL(พิษณุโลก)
17
฿17.00
21.20
25.77
15.58
-3.44
59.10
05
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
18.30
26.02
14.92
-.21
59.03
03
MD(มุกดาหาร)
19
฿19.00
29.40
24.78
13.94
-9.90
58.22
05
SR(สุรินทร์)
20
฿20.00
23.78
23.12
16.39
-6.82
56.48
08
PL(พิษณุโลก)
21
฿21.00
23.33
22.31
19.15
-9.19
55.61
07
PL(พิษณุโลก)
22
฿22.00
21.49
23.06
17.00
-6.70
54.85
02
PB(เพชรบูรณ์)
23
฿23.00
21.19
24.40
15.22
-6.54
54.27
06
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
18.29
24.66
15.77
-5.53
53.19
09
LP(ลำปาง)
25
฿25.00
25.06
21.31
18.09
-11.49
52.97
03
KP(กำแพงเพชร)
26
฿26.00
17.39
23.15
13.12
-1.39
52.27
03
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
19.61
24.77
13.53
-6.02
51.89
03
UB(อุบลราชธานี)
28
฿28.00
19.44
24.15
15.19
-7.14
51.65
07
SR(สุรินทร์)
29
฿29.00
21.29
22.54
13.69
-6.62
50.90
03
PB(เพชรบูรณ์)
30
฿30.00
20.84
22.37
15.78
-8.19
50.80
10
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
19.66
23.52
15.30
-7.72
50.76
03
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
20.14
22.67
14.18
-6.43
50.55
02
LP(ลำปาง)
33
฿33.00
15.41
25.21
12.01
-2.74
49.90
02
KP(กำแพงเพชร)
34
฿34.00
21.08
21.97
15.34
-8.54
49.84
03
SK(สกลนคร)
35
฿35.00
17.30
23.94
13.32
-5.05
49.50
07
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
15.79
24.64
11.03
-2.02
49.44
06
SR(สุรินทร์)
37
฿37.00
19.88
22.39
14.18
-7.32
49.14
08
CT(อุดร)
38
฿38.00
19.61
24.51
15.31
-10.39
49.03
07
CT(อุดร)
39
฿39.00
16.29
24.71
13.20
-5.63
48.56
01
CT(อุดร)
40
฿40.00
18.27
23.47
14.01
-7.52
48.23
03
CT(อุดร)
41
฿41.00
20.42
24.12
16.07
-12.88
47.73
14
CT(อุดร)
42
฿42.00
17.91
22.21
12.51
-5.63
47.00
01
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
19.91
22.06
14.51
-9.61
46.86
04
KP(กำแพงเพชร)
44
฿44.00
16.82
23.41
6.87
-.56
46.53
04
UT(อุตรดิตถ์)
45
฿45.00
17.46
22.84
13.51
-7.53
46.28
02
SK(สกลนคร)
46
฿46.00
15.24
24.97
12.97
-6.97
46.20
09
MP(เมืองพล)
47
฿47.00
18.69
23.84
11.09
-7.70
45.92
04
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
17.82
22.75
12.90
-8.57
44.89
04
LC(เลย)
49
฿49.00
16.14
23.02
16.32
-11.34
44.14