ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
31.56
29.47
22.56
-2.85
80.74
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
22.48
29.57
17.20
-3.11
66.14
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
24.48
27.91
18.72
-7.78
63.33
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
22.91
28.79
17.22
-7.30
61.63
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
22.71
26.92
16.57
-7.13
59.07
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
22.86
26.54
16.34
-7.85
57.89
CT(อุดร)
7
฿7.00
21.09
27.29
15.53
-8.72
55.20
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
23.40
25.76
17.25
-11.36
55.04
KP(กำแพงเพชร)
9
฿9.00
20.24
26.25
13.97
-5.48
54.97
LC(เลย)
10
฿10.00
18.41
27.44
15.67
-11.96
49.56
MD(มุกดาหาร)
11
฿11.00
21.12
24.25
11.37
-17.03
39.72
SB(สระบุรี)
12
฿12.00
17.93
23.25
13.22
-16.22
38.17
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
15.68
22.51
10.58
-12.48
36.29
DG(มหาสารคาม)
14
฿14.00
19.41
22.74
13.81
-20.46
35.50
NR(ด่านขุนทด)
15
฿15.00
12.34
24.06
10.49
-12.03
34.87
KR(โคราช)
16
฿16.00
14.33
20.38
10.72
-13.87
31.57
KK(ขอนแก่น)
17
฿17.00
12.10
22.55
9.19
-14.76
29.08
CB(ชลบุรี)
18
฿18.00
15.61
20.61
12.11
-20.52
27.80
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
15.20
20.57
11.34
-20.38
26.72