ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
30/10/2560
24/10/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
34.66
26.61
22.93
-.73
83.47
03
LC(เลย)
2
฿2.00
35.79
27.18
18.13
-1.03
80.07
01
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
26.45
30.00
15.75
-1.16
71.04
06
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
34.36
25.30
15.43
-7.63
67.46
01
SB(สระบุรี)
5
฿5.00
24.33
28.43
15.59
-1.52
66.83
03
MD(มุกดาหาร)
6
฿6.00
37.16
21.63
14.43
-6.61
66.61
04
LP(ลำปาง)
7
฿7.00
24.29
27.25
16.71
-2.31
65.94
01
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
19.31
25.79
18.31
-3.26
60.15
01
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
27.86
22.62
14.62
-4.98
60.12
06
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
12.88
27.78
18.24
.00
58.90
03
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
27.88
26.42
10.35
-5.80
58.85
02
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
18.60
26.27
15.43
-2.28
58.02
09
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
24.31
25.87
10.05
-2.44
57.79
07
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
20.74
25.48
17.35
-6.18
57.39
09
SK(สกลนคร)
15
฿15.00
17.90
25.65
16.87
-3.31
57.11
05
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
23.60
22.90
17.71
-7.18
57.03
05
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
12.16
29.10
16.01
-.28
56.99
02
LP(ลำปาง)
18
฿18.00
18.95
25.65
11.87
-2.87
53.60
07
SK(สกลนคร)
19
฿19.00
18.61
25.48
9.61
-2.37
51.33
08
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
11.44
26.29
13.94
-1.66
50.01
11
CT(อุดร)
21
฿21.00
15.75
23.39
16.18
-5.56
49.76
01
LP(ลำปาง)
22
฿22.00
21.44
26.46
10.15
-8.64
49.41
03
SB(สระบุรี)
23
฿23.00
23.58
24.89
8.66
-7.96
49.17
02
KP(กำแพงเพชร)
24
฿24.00
22.17
22.29
14.78
-10.95
48.29
04
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
13.59
24.25
11.72
-1.52
48.04
04
SB(สระบุรี)
26
฿26.00
24.30
24.72
8.96
-10.00
47.98
07
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
14.68
24.81
13.85
-5.99
47.35
03
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
19.31
23.35
12.94
-8.27
47.33
03
UT(อุตรดิตถ์)
29
฿29.00
14.65
23.30
14.01
-4.73
47.23
02
MD(มุกดาหาร)
30
฿30.00
27.16
22.30
9.63
-12.05
47.04
02
PB(เพชรบูรณ์)
31
฿31.00
12.87
25.20
12.57
-3.99
46.65
09
MP(เมืองพล)
32
฿32.00
17.19
23.82
11.21
-5.73
46.49
08
PL(พิษณุโลก)
33
฿33.00
18.58
24.53
12.94
-10.48
45.57
02
NR(ด่านขุนทด)
34
฿34.00
16.79
24.77
9.97
-6.04
45.49
06
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
18.60
22.01
12.28
-7.45
45.44
02
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
20.75
21.45
13.38
-11.07
44.51
09
LP(ลำปาง)
37
฿37.00
20.03
23.34
14.09
-13.30
44.16
10
CT(อุดร)
38
฿38.00
12.14
29.58
9.19
-7.17
43.74
03
UB(อุบลราชธานี)
39
฿39.00
11.08
24.88
13.68
-6.37
43.27
06
SK(สกลนคร)
40
฿40.00
7.87
26.58
13.84
-5.11
43.18
01
CT(อุดร)
41
฿41.00
12.88
23.38
13.32
-7.42
42.16
03
KP(กำแพงเพชร)
42
฿42.00
14.32
20.37
10.89
-3.60
41.98