ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
30/10/2560
24/10/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
21.11
29.40
19.02
-2.87
66.66
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
24.20
29.27
15.09
-6.75
61.81
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
21.88
28.29
12.45
-7.61
55.01
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
13.29
30.00
14.74
-3.11
54.92
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
17.16
27.34
14.29
-7.12
51.67
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
18.52
26.01
15.22
-8.52
51.23
MD(มุกดาหาร)
7
฿7.00
27.60
24.22
12.41
-13.84
50.39
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
20.50
24.77
15.67
-11.53
49.41
LC(เลย)
9
฿9.00
18.97
25.81
12.86
-13.30
44.34
KP(กำแพงเพชร)
10
฿10.00
15.23
24.09
12.21
-8.07
43.46
CT(อุดร)
11
฿11.00
13.72
24.27
13.23
-9.28
41.94
SB(สระบุรี)
12
฿12.00
17.77
19.69
11.27
-17.15
31.58
NR(ด่านขุนทด)
13
฿13.00
11.61
22.12
10.15
-14.05
29.83
MP(เมืองพล)
14
฿14.00
12.40
19.52
9.49
-14.72
26.69
KK(ขอนแก่น)
15
฿15.00
8.51
24.99
6.25
-16.11
23.64
GS(ร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
16.11
18.40
10.52
-21.90
23.13
DG(มหาสารคาม)
17
฿17.00
15.40
15.94
8.71
-19.75
20.30
CB(ชลบุรี)
18
฿18.00
13.81
19.66
9.91
-23.42
19.96
KR(โคราช)
19
฿19.00
12.90
13.14
8.01
-17.57
16.48