ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
06
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
31.83
26.94
24.28
-.02
83.03
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
28.00
25.64
27.69
-2.73
78.60
03
MD(มุกดาหาร)
3
฿3.00
34.46
20.24
23.32
-4.24
73.78
01
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
25.65
26.10
21.27
-.95
72.07
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
26.89
26.19
19.74
-.90
71.93
01
SB(สระบุรี)
6
฿6.00
21.94
25.34
20.70
-.57
67.41
02
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
23.64
25.47
19.49
-2.45
66.15
02
PB(เพชรบูรณ์)
8
฿8.00
24.48
26.75
16.55
-3.43
64.36
01
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
22.67
24.84
21.44
-4.85
64.09
08
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
21.27
26.08
17.24
-2.08
62.50
10
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
25.43
25.09
16.95
-5.24
62.23
06
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
28.17
23.03
19.53
-8.58
62.15
03
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
23.01
25.46
19.52
-6.88
61.12
06
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
20.36
27.11
15.79
-2.61
60.65
07
UB(อุบลราชธานี)
15
฿15.00
22.90
26.00
19.03
-8.27
59.65
07
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
20.80
26.03
16.11
-5.41
57.53
09
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
16.33
25.82
18.33
-3.14
57.34
01
KK(ขอนแก่น)
18
฿18.00
22.40
26.47
12.57
-4.20
57.24
03
PL(พิษณุโลก)
19
฿19.00
19.01
26.46
14.56
-2.90
57.12
07
CT(อุดร)
20
฿20.00
24.59
25.32
12.85
-6.73
56.04
05
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
17.05
25.99
13.96
-1.21
55.79
05
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
23.19
21.80
19.44
-8.96
55.47
10
CT(อุดร)
23
฿23.00
20.08
26.13
12.01
-2.88
55.34
03
LC(เลย)
24
฿24.00
12.83
24.33
17.19
-1.42
52.93
01
PB(เพชรบูรณ์)
25
฿25.00
18.52
26.14
15.63
-7.62
52.67
05
DG(มหาสารคาม)
26
฿26.00
21.69
24.81
16.98
-11.17
52.31
09
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
22.04
20.43
14.67
-5.54
51.61
02
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
15.56
25.83
13.08
-3.28
51.19
02
PL(พิษณุโลก)
29
฿29.00
22.99
24.01
12.86
-9.73
50.13
08
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
19.13
21.96
16.11
-8.07
49.13
03
PB(เพชรบูรณ์)
31
฿31.00
17.67
25.65
15.91
-10.44
48.80
01
LP(ลำปาง)
32
฿32.00
11.09
28.80
11.21
-2.79
48.30
02
KP(กำแพงเพชร)
33
฿33.00
18.05
23.91
14.89
-8.63
48.22
03
KP(กำแพงเพชร)
34
฿34.00
17.08
23.10
15.11
-7.69
47.60
05
PL(พิษณุโลก)
35
฿35.00
18.55
25.29
12.12
-8.53
47.43
03
DG(มหาสารคาม)
36
฿36.00
19.45
22.39
15.35
-9.98
47.21
11
CT(อุดร)
37
฿37.00
16.41
23.00
17.20
-9.54
47.07
09
LP(ลำปาง)
38
฿38.00
19.45
22.83
17.28
-13.24
46.32
03
SK(สกลนคร)
39
฿39.00
11.83
25.52
12.52
-4.18
45.70
07
SK(สกลนคร)
40
฿40.00
10.26
25.40
12.12
-2.24
45.55
03
SB(สระบุรี)
41
฿41.00
17.52
23.13
9.89
-5.31
45.23
07
SR(สุรินทร์)
42
฿42.00
12.85
23.85
15.75
-7.53
44.93
06
DG(มหาสารคาม)
43
฿43.00
13.64
23.34
14.31
-6.75
44.55
08
UB(อุบลราชธานี)
44
฿44.00
15.74
24.52
15.89
-11.91
44.25
02
UB(อุบลราชธานี)
45
฿45.00
12.04
26.41
14.27
-8.81
43.91
03
SR(สุรินทร์)
46
฿46.00
13.40
24.14
14.90
-8.65
43.79
02
LP(ลำปาง)
47
฿47.00
13.50
25.58
11.53
-7.31
43.29
03
UB(อุบลราชธานี)
48
฿48.00
12.09
23.33
15.25
-7.54
43.13
01
CT(อุดร)
49
฿49.00
12.55
24.80
14.39
-9.31
42.42