ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
27.89
29.36
23.78
-3.77
77.26
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
26.55
27.92
18.31
-5.87
66.91
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
20.27
29.36
17.07
-5.86
60.83
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
17.68
28.80
16.84
-3.27
60.05
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
20.06
29.22
16.88
-8.39
57.78
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
17.27
27.27
17.72
-10.90
51.36
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
16.37
25.80
17.20
-9.87
49.51
KP(กำแพงเพชร)
8
฿8.00
17.33
25.49
14.86
-11.04
46.65
CT(อุดร)
9
฿9.00
17.08
26.06
14.75
-11.58
46.30
MD(มุกดาหาร)
10
฿10.00
17.90
20.36
15.37
-9.42
44.21
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
19.40
24.16
14.86
-14.64
43.77
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
15.30
27.86
10.05
-11.11
42.11
LC(เลย)
13
฿13.00
11.28
27.73
12.84
-11.43
40.43
SB(สระบุรี)
14
฿14.00
16.61
22.22
12.83
-17.06
34.60
CB(ชลบุรี)
15
฿15.00
14.27
21.45
13.36
-15.34
33.75
NR(ด่านขุนทด)
16
฿16.00
11.62
19.83
9.02
-19.32
21.15
MP(เมืองพล)
17
฿17.00
9.32
19.22
10.00
-24.43
14.12
KR(โคราช)
18
฿18.00
10.97
15.63
9.22
-23.39
12.44
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
9.23
18.20
11.94
-29.41
9.96