ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
25/12/2560
19/12/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
36.36
30.00
25.69
-3.87
88.18
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
33.53
28.15
20.11
-5.69
76.10
PB(เพชรบูรณ์)
3
฿3.00
28.39
29.15
18.80
-7.91
68.43
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
22.64
28.07
18.60
-6.04
63.27
SK(สกลนคร)
5
฿5.00
20.19
28.35
17.85
-3.51
62.88
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
19.14
28.96
18.09
-10.80
55.39
LC(เลย)
7
฿7.00
19.48
28.05
13.89
-10.59
50.83
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
19.48
29.07
10.87
-9.17
50.25
CT(อุดร)
9
฿9.00
20.65
25.54
15.39
-12.09
49.49
KP(กำแพงเพชร)
9
฿9.00
21.33
24.66
15.33
-11.83
49.49
SR(สุรินทร์)
10
฿10.00
16.96
25.25
17.11
-10.49
48.83
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
21.66
23.84
16.24
-14.68
47.06
MD(มุกดาหาร)
12
฿12.00
19.48
19.07
16.48
-11.03
44.00
SB(สระบุรี)
13
฿13.00
22.12
22.52
13.61
-17.43
40.82
CB(ชลบุรี)
14
฿14.00
14.06
22.22
13.68
-15.65
34.31
NR(ด่านขุนทด)
15
฿15.00
14.04
20.87
9.25
-19.61
24.55
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
15.42
21.12
10.56
-25.91
21.19
KR(โคราช)
17
฿17.00
10.81
16.46
9.52
-24.65
12.14
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
6.70
18.36
11.59
-33.54
3.11