ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
38.27
24.44
27.43
-.65
89.49
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
29.66
24.57
21.90
-.97
75.15
01
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
29.88
23.46
22.59
-2.53
73.40
06
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
27.45
21.58
23.31
-6.35
65.99
02
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
26.80
23.39
16.72
-2.26
64.65
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
27.90
23.16
18.38
-5.69
63.75
04
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
24.92
23.74
15.84
-.93
63.56
08
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
24.46
24.28
16.05
-1.46
63.33
03
LC(เลย)
9
฿9.00
21.60
24.54
18.88
-1.75
63.27
01
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
19.87
23.92
21.66
-2.36
63.09
01
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
21.53
22.26
19.60
-1.72
61.67
07
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
25.09
22.68
18.83
-5.26
61.34
11
CT(อุดร)
13
฿13.00
24.33
22.77
18.67
-5.18
60.59
08
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
26.69
20.63
20.86
-7.71
60.47
09
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
21.99
24.75
17.67
-3.97
60.44
10
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
27.93
22.70
17.37
-8.03
59.98
09
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
21.09
22.82
18.77
-3.79
58.88
05
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
18.31
24.36
15.09
-.16
57.61
09
LP(ลำปาง)
19
฿19.00
26.94
19.80
18.67
-9.58
55.83
04
KP(กำแพงเพชร)
20
฿20.00
25.70
24.27
5.24
.00
55.21
03
KP(กำแพงเพชร)
21
฿21.00
21.03
23.08
11.37
-.45
55.04
04
LP(ลำปาง)
22
฿22.00
15.92
23.49
19.24
-3.77
54.88
02
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
25.00
19.92
16.52
-7.30
54.14
02
PB(เพชรบูรณ์)
24
฿24.00
24.10
23.01
15.50
-8.53
54.09
01
SB(สระบุรี)
25
฿25.00
18.69
25.05
14.46
-4.38
53.82
07
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
17.73
22.40
16.49
-3.11
53.52
04
LC(เลย)
27
฿27.00
18.08
24.63
18.58
-8.84
52.45
07
CT(อุดร)
28
฿28.00
16.52
25.04
13.05
-4.49
50.13
03
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
19.68
23.57
15.11
-8.64
49.72
03
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
18.94
22.56
14.27
-6.14
49.63
06
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
16.81
22.88
15.72
-5.79
49.62
03
CT(อุดร)
32
฿32.00
20.14
24.34
17.57
-12.60
49.45
08
CT(อุดร)
33
฿33.00
21.78
24.07
14.82
-11.37
49.29
14
CT(อุดร)
34
฿34.00
17.49
23.47
12.66
-4.65
48.96
05
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
16.74
22.90
14.89
-6.50
48.03
07
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
20.65
21.40
13.36
-7.73
47.69
01
CT(อุดร)
37
฿37.00
17.70
22.46
13.70
-6.79
47.07
02
LP(ลำปาง)
38
฿38.00
12.41
24.84
11.63
-2.43
46.44
03
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
17.05
21.36
13.34
-5.45
46.31
03
SK(สกลนคร)
40
฿40.00
15.58
21.82
13.24
-4.65
45.99
03
PB(เพชรบูรณ์)
41
฿41.00
17.93
20.14
15.28
-7.52
45.83
01
KP(กำแพงเพชร)
42
฿42.00
19.81
18.79
14.33
-7.95
44.98
01
KK(ขอนแก่น)
43
฿43.00
19.44
21.25
11.07
-7.40
44.36
04
UT(อุตรดิตถ์)
44
฿44.00
17.14
20.65
13.57
-7.26
44.10
04
SR(สุรินทร์)
45
฿45.00
18.28
21.57
12.43
-8.50
43.79
04
CB(ชลบุรี)
46
฿46.00
14.08
21.23
12.14
-3.74
43.71
03
MD(มุกดาหาร)
47
฿47.00
19.58
25.48
12.40
-14.07
43.39
07
SK(สกลนคร)
48
฿48.00
9.65
23.92
11.25
-1.71
43.10
09
MP(เมืองพล)
49
฿49.00
18.62
23.57
10.26
-10.56
41.89