ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
33.05
29.22
22.97
-2.88
82.37
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
24.55
27.40
20.27
-7.53
64.69
SK(สกลนคร)
3
฿3.00
20.55
28.89
17.07
-3.06
63.44
KP(กำแพงเพชร)
4
฿4.00
26.16
25.86
13.56
-4.34
61.25
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
18.77
27.60
16.98
-7.03
56.32
CT(อุดร)
6
฿6.00
21.00
27.89
15.59
-8.22
56.26
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
20.11
26.69
16.67
-7.26
56.21
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
18.62
26.43
15.52
-7.80
52.77
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
21.75
25.99
16.43
-12.02
52.14
LC(เลย)
10
฿10.00
17.70
27.35
16.31
-10.44
50.92
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
17.37
23.29
10.66
-11.66
39.66
SB(สระบุรี)
12
฿12.00
18.30
23.33
13.74
-16.16
39.21
NR(ด่านขุนทด)
13
฿13.00
13.46
25.12
10.91
-10.78
38.70
KR(โคราช)
14
฿14.00
15.43
23.10
11.47
-11.66
38.35
KK(ขอนแก่น)
15
฿15.00
13.38
22.04
9.94
-13.06
32.29
DG(มหาสารคาม)
16
฿16.00
17.67
20.73
13.99
-20.90
31.50
MD(มุกดาหาร)
17
฿17.00
17.13
22.44
10.46
-19.43
30.60
CB(ชลบุรี)
18
฿18.00
15.52
19.61
12.70
-17.46
30.37
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
14.54
20.30
10.93
-18.76
27.01