ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
25/09/2560
19/09/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
38.64
20.11
27.30
-.67
85.38
01
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
39.43
18.53
22.92
-2.67
78.21
02
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
40.00
19.32
17.97
-2.29
75.00
07
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
40.00
18.73
20.66
-5.38
74.01
04
SK(สกลนคร)
5
฿5.00
33.54
20.34
16.85
-.95
69.78
08
PL(พิษณุโลก)
6
฿6.00
34.32
17.22
22.40
-8.06
65.88
10
PL(พิษณุโลก)
7
฿7.00
33.55
19.90
19.36
-7.64
65.17
06
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
22.60
20.24
21.62
-.98
63.48
09
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
28.44
19.21
19.70
-3.94
63.41
01
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
25.55
19.00
20.67
-2.17
63.05
02
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
34.64
18.22
16.66
-7.73
61.79
06
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
23.35
17.27
24.57
-6.79
58.40
03
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
28.41
19.44
15.91
-6.36
57.40
01
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
17.48
20.26
21.91
-2.42
57.23
09
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
22.65
19.77
17.79
-3.96
56.25
03
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
24.09
19.35
17.87
-5.78
55.53
04
LC(เลย)
17
฿17.00
14.53
30.00
18.57
-8.88
54.22
07
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
26.30
18.20
15.02
-6.75
52.77
03
KP(กำแพงเพชร)
19
฿19.00
21.14
18.97
12.76
-.63
52.24
11
CT(อุดร)
20
฿20.00
21.17
17.96
18.08
-5.15
52.06
04
KP(กำแพงเพชร)
21
฿21.00
24.82
20.05
6.75
-.01
51.61
03
MD(มุกดาหาร)
22
฿22.00
29.87
19.89
12.87
-11.21
51.42
03
LC(เลย)
23
฿23.00
13.82
20.16
18.93
-1.81
51.10
09
LP(ลำปาง)
24
฿24.00
26.27
15.73
19.12
-10.57
50.55
04
LP(ลำปาง)
25
฿25.00
13.87
20.96
19.30
-3.96
50.17
08
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
15.30
20.40
16.15
-1.69
50.16
05
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
13.12
20.18
15.27
-.14
48.43
08
CT(อุดร)
28
฿28.00
24.11
19.73
15.82
-11.38
48.28
07
CT(อุดร)
29
฿29.00
21.81
18.22
12.75
-4.86
47.92
07
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
16.07
18.35
16.69
-3.19
47.92
14
CT(อุดร)
30
฿30.00
21.15
17.67
13.03
-4.73
47.12
05
SR(สุรินทร์)
31
฿31.00
17.15
21.52
15.00
-6.74
46.93
03
PL(พิษณุโลก)
32
฿32.00
18.23
20.10
14.00
-5.87
46.46
02
SR(สุรินทร์)
33
฿33.00
24.40
16.94
14.02
-9.49
45.87
06
UB(อุบลราชธานี)
34
฿34.00
27.68
14.73
13.83
-11.25
44.99
08
UB(อุบลราชธานี)
35
฿35.00
33.17
16.13
14.89
-19.30
44.89
04
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
21.55
17.89
12.74
-7.96
44.22
02
PB(เพชรบูรณ์)
37
฿37.00
18.20
19.02
14.78
-7.84
44.16
04
UT(อุตรดิตถ์)
38
฿38.00
20.79
17.13
13.90
-7.94
43.88
07
MP(เมืองพล)
39
฿39.00
35.70
14.94
10.44
-17.94
43.14
04
CB(ชลบุรี)
40
฿40.00
14.57
18.40
13.63
-4.03
42.57
05
PB(เพชรบูรณ์)
41
฿41.00
18.93
18.32
15.30
-10.81
41.74