ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
25/09/2560
19/09/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
36.55
27.67
23.16
-3.01
84.37
PL(พิษณุโลก)
2
฿2.00
26.57
26.54
20.96
-7.61
66.46
KP(กำแพงเพชร)
3
฿3.00
26.78
26.27
14.26
-4.59
62.72
SK(สกลนคร)
4
฿4.00
19.90
27.77
17.33
-3.14
61.86
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
28.39
24.39
16.87
-10.65
59.00
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
21.01
26.25
16.12
-7.76
55.62
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
19.49
26.32
17.23
-7.64
55.40
CT(อุดร)
8
฿8.00
21.01
25.58
15.41
-8.51
53.49
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
16.26
27.25
17.27
-7.53
53.25
LC(เลย)
10
฿10.00
12.51
30.00
15.85
-10.89
47.47
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
19.72
22.81
11.43
-12.08
41.88
SB(สระบุรี)
12
฿12.00
18.90
23.03
13.94
-16.24
39.63
NR(ด่านขุนทด)
13
฿13.00
14.19
23.39
10.61
-11.20
36.99
KR(โคราช)
14
฿14.00
14.36
21.44
11.32
-12.14
34.98
MD(มุกดาหาร)
15
฿15.00
19.99
21.06
10.55
-18.21
33.39
DG(มหาสารคาม)
16
฿16.00
19.43
20.80
14.36
-22.04
32.55
KK(ขอนแก่น)
17
฿17.00
16.50
19.93
8.82
-13.55
31.70
CB(ชลบุรี)
18
฿18.00
16.03
18.64
12.68
-18.78
28.57
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
15.49
20.07
11.56
-19.05
28.07