ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
35.71
25.31
26.91
-.62
87.31
01
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
33.13
24.54
22.49
-2.63
77.53
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
28.65
25.68
21.75
-.67
75.40
01
PL(พิษณุโลก)
4
฿4.00
25.64
25.57
22.07
-1.79
71.50
03
LC(เลย)
5
฿5.00
24.91
25.93
20.20
-1.51
69.54
04
SK(สกลนคร)
6
฿6.00
25.92
25.45
17.20
-1.02
67.54
09
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
26.93
24.13
19.78
-3.64
67.19
01
SB(สระบุรี)
8
฿8.00
28.37
25.85
16.07
-3.31
66.98
02
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
26.12
24.96
17.43
-2.31
66.20
06
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
27.87
22.65
22.27
-7.21
65.57
03
UT(อุตรดิตถ์)
11
฿11.00
28.13
24.29
18.62
-5.61
65.43
04
LP(ลำปาง)
12
฿12.00
22.73
25.94
19.68
-3.31
65.04
08
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
23.51
25.49
16.83
-1.50
64.32
01
PB(เพชรบูรณ์)
14
฿14.00
22.73
22.82
18.87
-2.69
61.73
11
CT(อุดร)
15
฿15.00
23.72
23.65
19.34
-5.30
61.42
07
UB(อุบลราชธานี)
16
฿16.00
24.55
22.40
17.55
-4.13
60.38
05
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
19.18
25.57
14.76
-.20
59.32
09
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
20.75
25.75
16.37
-3.59
59.29
07
PL(พิษณุโลก)
19
฿19.00
23.74
23.30
17.98
-6.44
58.58
08
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
24.01
21.99
20.04
-9.00
57.04
03
MD(มุกดาหาร)
21
฿21.00
28.29
25.23
13.87
-10.37
57.03
05
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
23.81
23.15
16.20
-6.76
56.40
02
PB(เพชรบูรณ์)
23
฿23.00
22.37
24.28
15.60
-6.90
55.36
06
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
19.77
24.39
16.05
-5.59
54.62
09
LP(ลำปาง)
25
฿25.00
25.78
21.02
18.66
-11.23
54.23
03
KP(กำแพงเพชร)
26
฿26.00
17.83
23.55
13.44
-1.08
53.74
10
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
20.63
23.79
16.41
-7.76
53.07
03
UB(อุบลราชธานี)
28
฿28.00
20.64
24.05
15.41
-7.25
52.84
03
PB(เพชรบูรณ์)
29
฿29.00
22.28
21.95
16.07
-7.99
52.31
08
CT(อุดร)
30
฿30.00
22.00
24.81
15.56
-10.56
51.81
03
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
19.15
23.83
13.71
-4.98
51.71
07
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
22.23
22.22
13.67
-6.71
51.41
03
SR(สุรินทร์)
33
฿33.00
20.26
22.57
14.35
-6.17
51.01
03
PL(พิษณุโลก)
34
฿34.00
18.43
24.53
13.99
-6.05
50.89
07
CT(อุดร)
35
฿35.00
16.77
25.76
13.51
-5.34
50.70
02
KP(กำแพงเพชร)
36
฿36.00
20.92
21.92
15.42
-8.19
50.07
06
SR(สุรินทร์)
37
฿37.00
20.07
22.44
14.45
-7.30
49.67
03
CT(อุดร)
38
฿38.00
21.20
24.57
16.66
-12.89
49.53
02
LP(ลำปาง)
39
฿39.00
14.91
25.15
12.03
-2.72
49.37
07
SK(สกลนคร)
40
฿40.00
15.38
24.52
11.23
-1.97
49.17
01
CT(อุดร)
41
฿41.00
19.04
23.48
14.10
-7.53
49.09
04
KP(กำแพงเพชร)
42
฿42.00
18.14
24.16
7.06
-.34
49.02
01
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
21.11
22.09
14.80
-9.58
48.42
14
CT(อุดร)
44
฿44.00
18.12
22.45
12.72
-5.39
47.89
04
UT(อุตรดิตถ์)
45
฿45.00
18.42
22.76
13.87
-7.36
47.70
02
SK(สกลนคร)
46
฿46.00
16.39
24.59
13.29
-7.03
47.25
04
LC(เลย)
47
฿47.00
16.50
24.03
16.97
-10.66
46.84
04
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
19.44
22.36
13.05
-8.45
46.41
09
MP(เมืองพล)
49
฿49.00
18.90
23.85
11.08
-7.98
45.84