ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
33.06
29.48
23.06
-2.84
82.76
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
23.79
29.51
17.55
-3.10
67.74
PL(พิษณุโลก)
3
฿3.00
24.85
27.86
19.61
-7.80
64.52
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
22.72
28.72
17.53
-7.38
61.60
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
23.50
26.86
16.90
-7.13
60.13
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
23.47
26.62
16.50
-7.75
58.84
CT(อุดร)
7
฿7.00
22.14
27.73
15.86
-8.64
57.09
KP(กำแพงเพชร)
8
฿8.00
20.95
26.56
14.22
-5.11
56.61
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
23.81
25.90
17.47
-11.34
55.85
LC(เลย)
10
฿10.00
18.33
27.68
16.07
-11.76
50.31
SB(สระบุรี)
11
฿11.00
17.95
23.75
13.50
-16.09
39.11
MD(มุกดาหาร)
12
฿12.00
20.19
24.26
11.23
-17.48
38.19
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
19.99
23.71
14.54
-20.56
37.67
MP(เมืองพล)
14
฿14.00
16.15
22.93
10.74
-12.16
37.67
NR(ด่านขุนทด)
15
฿15.00
12.45
24.34
10.54
-11.74
35.58
KR(โคราช)
16
฿16.00
14.54
21.41
11.10
-13.34
33.72
KK(ขอนแก่น)
17
฿17.00
12.61
22.20
9.61
-14.56
29.86
CB(ชลบุรี)
18
฿18.00
15.86
20.74
12.43
-20.11
28.92
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
15.06
20.88
11.46
-20.17
27.23