ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
23/10/2560
17/10/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
35.88
24.83
22.65
-.99
82.37
04
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
34.18
25.44
20.00
-1.12
78.50
01
SB(สระบุรี)
3
฿3.00
33.83
24.64
15.74
-1.62
72.59
06
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
25.20
24.86
21.44
.00
71.50
07
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
35.65
21.40
19.43
-5.86
70.62
07
PL(พิษณุโลก)
6
฿6.00
36.86
22.42
15.58
-7.59
67.27
01
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
24.55
24.25
20.84
-2.92
66.72
09
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
24.52
24.12
20.45
-2.93
66.16
02
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
29.52
23.76
15.71
-3.52
65.47
01
LP(ลำปาง)
10
฿10.00
35.29
28.37
13.09
-12.33
64.42
01
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
21.59
24.88
18.16
-1.21
63.42
03
MD(มุกดาหาร)
12
฿12.00
31.40
23.17
15.13
-6.33
63.37
05
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
15.15
23.77
24.73
-.57
63.08
11
CT(อุดร)
14
฿14.00
23.02
23.45
20.79
-4.52
62.74
06
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
31.04
21.20
17.22
-8.18
61.28
06
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
31.29
21.27
15.33
-6.77
61.12
05
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
28.77
21.78
17.20
-6.78
60.97
04
LP(ลำปาง)
18
฿18.00
20.89
24.68
16.02
-2.18
59.41
09
PL(พิษณุโลก)
19
฿19.00
24.45
24.19
12.76
-2.53
58.87
03
UT(อุตรดิตถ์)
20
฿20.00
24.07
22.29
18.21
-5.73
58.84
02
UT(อุตรดิตถ์)
21
฿21.00
19.48
24.29
17.52
-2.57
58.72
03
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
27.77
20.84
14.99
-5.67
57.93
03
SK(สกลนคร)
23
฿23.00
23.07
24.41
13.74
-4.81
56.41
08
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
16.21
23.77
16.76
-1.36
55.38
04
LC(เลย)
25
฿25.00
22.30
30.00
16.92
-13.92
55.30
05
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
16.56
23.86
14.54
-.49
54.47
07
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
20.94
23.50
11.87
-2.19
54.12
06
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
18.00
23.90
16.57
-4.49
53.98
01
CT(อุดร)
29
฿29.00
23.75
23.35
15.15
-8.83
53.42
10
CT(อุดร)
30
฿30.00
19.44
27.95
12.45
-8.00
51.84
03
CT(อุดร)
31
฿31.00
24.47
23.14
15.88
-12.29
51.20
02
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
18.67
26.65
12.21
-6.60
50.93
01
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
28.84
20.87
15.43
-14.44
50.70
07
LC(เลย)
34
฿34.00
24.54
22.50
10.49
-7.76
49.77
07
CT(อุดร)
35
฿35.00
18.02
22.64
14.53
-5.87
49.32
01
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
19.39
22.40
15.99
-8.66
49.12
04
SR(สุรินทร์)
37
฿37.00
23.05
21.38
13.10
-8.50
49.03
01
PB(เพชรบูรณ์)
38
฿38.00
13.65
21.87
16.78
-4.42
47.88
06
UB(อุบลราชธานี)
39
฿39.00
25.28
19.78
15.48
-14.17
46.37
04
UT(อุตรดิตถ์)
40
฿40.00
18.01
22.08
13.14
-7.41
45.82
04
PB(เพชรบูรณ์)
41
฿41.00
22.34
20.00
11.19
-7.90
45.63
08
CT(อุดร)
42
฿42.00
15.84
22.55
15.41
-8.50
45.30