ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
23/10/2560
17/10/2560
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
24.09
29.11
22.07
-2.86
72.41
SK(สกลนคร)
2
฿2.00
24.59
30.00
18.02
-2.83
69.78
UB(อุบลราชธานี)
3
฿3.00
28.77
25.55
18.46
-11.03
61.75
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
22.63
29.81
16.40
-7.53
61.31
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
22.05
26.25
16.25
-6.46
58.09
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
22.84
26.02
16.82
-7.96
57.72
PL(พิษณุโลก)
7
฿7.00
21.88
27.57
15.55
-8.17
56.83
CT(อุดร)
8
฿8.00
21.30
27.47
16.38
-8.90
56.25
LC(เลย)
9
฿9.00
23.04
29.19
16.08
-13.60
54.71
KP(กำแพงเพชร)
10
฿10.00
12.98
25.58
14.73
-7.01
46.28
MD(มุกดาหาร)
11
฿11.00
22.39
26.02
12.22
-14.43
46.20
DG(มหาสารคาม)
12
฿12.00
17.40
25.44
14.47
-19.43
37.88
SB(สระบุรี)
13
฿13.00
19.19
22.19
12.46
-16.03
37.81
MP(เมืองพล)
14
฿14.00
13.66
20.81
9.99
-13.02
31.44
NR(ด่านขุนทด)
15
฿15.00
13.59
20.98
8.53
-12.27
30.83
KK(ขอนแก่น)
16
฿16.00
11.20
26.05
9.70
-16.45
30.50
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
17.60
19.69
12.10
-22.60
26.79
CB(ชลบุรี)
18
฿18.00
16.06
22.75
11.23
-23.36
26.68
KR(โคราช)
19
฿19.00
10.34
17.19
8.64
-15.69
20.48